cải thiện sức chứa dữ liệu

Evaluating - Đang phân tích

công việc
HD

Housing Doctor

3 quarters ago

  • file được đính kèm công việc chỉ được tối đa 20MB là quá hạn chế

  • Cản thiện tính năng tìm kiếm thông minh hơn bằng keywork, hiện việc tìm kiếm lại những công việc đã thực hiện bằng từ khoá khó khăn

Activity

LA

Lan Anh Getfly CRM

3 quarters ago

Hi anh/chị,

Cảm ơn anh/chị đã gửi phản hồi qua Getfly.

Không biết ở công việc mình hay tìm kiếm theo những thông tin nào vậy ạ (tên công việc, người thực hiện công việc,..) và những tài liệu đính kèm mình thường sử dụng có định dạng và giới hạn như thế nào vậy ạ?

Getfly nhờ anh chị chia sẻ thêm thông tin để có thể tư vấn và hỗ trợ cho mình nha.

Cảm ơn anh chị rất nhiều!


LA

Lan Anh Getfly CRM changed the status to Evaluating - Đang phân tích

3 quarters ago


Powered by Convas