BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 01.03.2024

công việc
khách hàng
chiến dịch
sms
optin form
tổng đài
ticket

2 quarters ago

Getfly hân hạnh mang đến cho quý khách hàng các bản cập nhật tính năng mới đầu năm 2024 với nhiều cải tiến vượt trội, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn hảo và tối ưu hiệu quả công việc.

Thời gian dự kiến cập nhật: 01/03/2024
- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Bổ sung cột nội dung trong file download danh sách cơ hội trong chiến dịch.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc tìm kiếm các thông tin nội dung trong cơ hội nhanh chóng trên báo cáo tải xuống
2. Bổ sung lọc Danh mục ticket và Trạng thái ticket theo nhiều Option

Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc thông tin các ticket nhanh chóng theo nhiều danh mục và nhiều trạng thái khác nhau
3. Bổ sung link từ khách hàng sang chat Zalo 

Lý do cập nhật: Hỗ trợ chuyển thông tin từ màn hình khách hàng sang màn hình chat Zalo nhanh chóng, tiện lợi
4. Điều chỉnh quyền sửa cơ hội: phải có quyền sửa cơ hội mới được sửa cơ hội

5. Bổ sung cột trạng thái gọi nhỡ (gọi khách hàng không nghe máy) ở báo cáo telesales

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi các trạng thái đã gọi cho khách một cách nhanh chóng
6. Thêm người liên quan trong công việc cha thì thêm người liên quan trong công việc con

Lý do cập nhật: Hỗ trợ bổ sung tùy chọn đồng thời thêm người liên quan vào công việc con
7. Bổ sung log ghi nhận thêm, xóa liên hệ trong khách hàng

Lý do cập nhật:Hỗ trợ check lại các logs thông tin ai là người thêm mới và xóa các liên hệ trong chi tiết khách hàng
8. Bổ sung tính năng cho phiếu yêu cầu:

- Tổng số lượng cho từng loại phiếu yêu cầu và tất cả theo bộ lọc - Làm dạng thống kê.
- Bổ sung tìm kiếm theo Loại quy trình: Nghỉ phép năm, đi muộn/về sớm, làm việc ngoài văn phòng.....
- Download phiếu yêu cầu.
9. Bổ sung kết nối SMS có dấu với đối tác ESMS

Lý do cập nhật: Bổ sung tích hợp và hỗ trợ gửi SMS có dấu với đối tác Esms

10. Thay đổi logic ghi nhận mối quan hệ đừng quên:

- Hiện tại: Mối quan hệ đừng quên đang được thiết lập cho tất cả các mối quan hệ.

- Thay đổi: Cho phép cài đặt số ngày đừng quên cho từng mối quan hệ.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ thiết lập số ngày đừng quên theo từng mối quan hệ để theo dõi sát sao và nhanh chóng hơn,
11. Bổ sung sử dụng Google Recaptcha trong xác thực optin form

- Hiện tại: giới hạn không cho phép đăng ký quá 5 lần từ 1 ip trong 1 phút

- Nâng cấp: bổ sung thêm một phương án  dùng google recaptcha

Lý do cập nhật: Tính năng hỗ trợ hạn chế spam trên optin form

==========

Với những cải tiến vượt trội, bản cập nhật Getfly đầu năm 2024 hứa hẹn mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm hoàn hảo và tối ưu hiệu quả công việc.
!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: [https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog](https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog)
Website: [https://www.getfly.vn/](https://www.getfly.vn/)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 23.02.2024

khách hàng
thư nội bộ
chiến dịch
phiếu chi
phiếu thu

2 quarters ago

Getfly hân hạnh mang đến cho quý khách hàng bản cập nhật tính năng mới đầu năm 2024 với nhiều cải tiến vượt trội, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn hảo và tối ưu hiệu quả công việc.

Thời gian dự kiến cập nhật: 23/02/2024
- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Bổ sung thông tin trong file tải xuống phiếu thu/ phiếu chi: Thêm mục người nhận, trả trong file tải xuống phiếu thu chi, bao gồm cột tên khách hàng + cột người nhận tiền.

2. Chỉnh sửa quyền truy cập phiếu Yêu cầu chi phí: Cấp trên có quyền xem yêu cầu chi phí của cấp dưới.

3. Không cho phép chỉnh sửa/xóa tin nhắn trong thư nội bộ sau 2h.

4. Thay đổi thông tin theo mẫu thông tư mới nhất: Hiển thị trên phiếu là 133/2016/TT-BTC ngày 26 /08/2026 của BTC.

5. Điều chỉnh ô tìm kiếm tên khách hàng:

- Cho phép tìm kiếm các khách hàng có tên chứa dấu chấm, ví dụ A.V.G.

6. Điều chỉnh bộ lọc tìm kiếm:

- Cho phép tìm kiếm nhiều danh mục.

- Tìm kiếm sản phẩm danh mục cha thì hiển thị cả kết quả sản phẩm ở danh mục con.

7. Thay đổi ghi nhận thông tin trường custom field trong co hội:

- Trước cập nhật: nếu khách hàng đăng ký lại sẽ ghi nhận thông tin trường custom field lần 2, xóa đi thông tin trường đó khi đăng ký lần 1.

- Sau cập nhật: Sẽ ghi nhận cả 2 lần đăng ký.

Ngoài ra Anh/chị có thể theo dõi bản cập nhật tính năng mới Tại video này https://www.youtube.com/watch?v=YMWKZ076HLM

==========

Với những cải tiến vượt trội, bản cập nhật Getfly đầu năm 2024 hứa hẹn mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm hoàn hảo và tối ưu hiệu quả công việc.
!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: [https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog](https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog)
Website: [https://www.getfly.vn/](https://www.getfly.vn/)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 01.02.2024

Báo giá
quỹ
ticket

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 01/02/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Khôi phục lại quỹ đã xoá.

2. Ticket: bổ sung bộ lọc cho chọn nhiều danh mục hỗ trợ.

3. Thêm phần tạo công việc liên quan đến KH trong phần Social.

4. Bổ sung bộ lọc trong phiếu xuất/nhập kho.

5. Báo giá: Bổ sung bộ lọc báo đã có hợp đồng và chưa có hợp đồng.

6. Thêm bộ lọc các trường mặc định của báo giá.

Ngoài ra Anh/chị có thể theo dõi bản cập nhật tính năng mới Tại video này https://www.youtube.com/watch?v=YA_4X0Jk-G4

==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: [https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog](https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog)

Website: [https://www.getfly.vn/](https://www.getfly.vn/)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 25.01.2024

Báo giá
tài chính kế toán
G-version
phiếu yêu cầu

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 25/01/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Điều chỉnh logic tại module tài chính - kế toán:

- Logic trước cập nhật:

+ Điều kiện chi từ hạng mục ngân sách: Tạo phiếu chi với số tiền <= số tiền còn lại của hạng mục ngân sách đã chọn chi (không bao gồm tiền thực chi các hạng mục ngân sách con).

+ Thống kê thực chi trong chi tiết ngân sách: Thực chi cha = [tổng thực chi từ hạng mục cha + tổng thực chi hạng mục con] => phần này không liên quan đến điều kiện chi ở mục 1.

- Logic sau cập nhật:  

+ Đề xuất ở ngân sách: thực chi cha = tổng thực chi con .

+ Bổ sung thêm logic với trường hợp trong Ngân sách có danh mục cha- con Chỉ được phép chọn chi từ danh mục con- không cho phép chọn chi từ danh mục cha.

2. Điều chỉnh logic Phiếu yêu cầu:

- Logic trước cập nhật: Hiện tại logic hệ thống chỉ đang ghi nhận 1 phiếu yêu cầu duy nhất trong 1 ngày, tạo 2 3 phiếu sẽ hiển thị 1 phiếu tạo gần nhất.

- Logic sau cập nhật: Cho phép cộng dồn phiếu yêu cầu nếu cùng xin nghỉ trong 1 ngày.

3. Bổ sung cho phép thêm người liên quan trong báo giá.==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/


Powered by Convas