Chi tiết khách hàng trên Mobi app Bấm vào số điện thoại để gọi nhanh, bấm vào email để soạn mail nhanh

Evaluating - Đang phân tích

App
HH

HOÀNG HUYNH CTY

3 quarters ago

Chi tiết khách hàng trên Mobi app Bấm vào số điện thoại để gọi nhanh, bấm vào email để soạn mail nhanh

Đây là chức năng tạo thuận tiện cho người dùng mà hầu hết các app di động đều có, các CRM khác còn tích hợp các nút zalo để bấm vào số di động chuyển sang chát zalo

Nhờ GL xem xét

Activity

LA

Lan Anh Getfly CRM

3 quarters ago

Hi HOÀNG HUYNH CTY,

Cảm ơn HOÀNG HUYNH CTY đã gửi phản hồi qua Getfly.

Tính năng gọi điện nhanh Getfly đã có thể xử lý, nhờ anh/chị liên hệ tới hotline CSKH của Getfly để được hỗ trợ thêm về tính năng này.

Tính năng soạn thảo emai Getfly đang trong quá trình phát triển rồi đó ạ, anh/chị nắm thông tin nha.

Cảm ơn HOÀNG HUYNH CTY rất nhiều!


LA

Lan Anh Getfly CRM changed the status to Evaluating - Đang phân tích

3 quarters ago


Powered by Convas