BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 01.02.2024

Open - Đề xuất mới

NT

Nguyễn Thanh Hoa

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 01/02/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:


1. Khôi phục lại quỹ đã xoá.

2. Ticket: bổ sung bộ lọc cho chọn nhiều danh mục hỗ trợ.

3. Thêm phần tạo công việc liên quan đến KH trong phần Social.

4. Bổ sung bộ lọc trong phiếu xuất/nhập kho.

5. Báo giá: Bổ sung bộ lọc báo đã có hợp đồng và chưa có hợp đồng.

6. Thêm bộ lọc các trường mặc định của báo giá.==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

Activity

No events for this post.


Powered by Convas