BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 26.03.2024

kpi
kết nối api
Thông báo - Notification
automation
quỹ

4 weeks ago

Thời gian dự kiến cập nhật: Ngày 26/03/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1.    Thông báo cơ hội đổ về từ Ladipage
-    Chiến dịch không cho trùng cơ hội, cơ hội đăng ký lại bị trùng thông tin hệ thống sẽ thông báo là cơ hội đăng ký lại.
-    Cơ hội đổ về từ ladipage sẽ thông báo giống như các cơ hội đổ về từ optin form.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ thông báo nếu trường hợp các KH đăng ký lại qua form Ladipage
2.    Bổ sung lọc hình thức thanh toán trong màn hình kiểm kê quỹ.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc theo các hình thức thanh toán trong kiểm kê quỹ
3.    Bổ sung điều kiện loại đơn hàng trong các chỉ tiêu KPI đơn hàng.

Lý do cập nhật: Bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến đơn hàng mua
4.    Bổ sung api danh sách nguồn khách hàng.
5.    Bổ sung số tổng trong tab sản phẩm, đơn hàng, báo giá trong chi tiết khách hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ thông kê tổng giá trị đơn hàng, báo giá, sản phẩm trong phần chi tiết khách hàng
6.    Bổ sung option gửi cho người liên hệ liên quan trong hệ quả automation gửi zns, sms, email. Chỉ được áp dụng cho các hành động liên quan tới đơn hàng, hợp đồng, báo giá, cơ hội.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ lựa chọn gửi các hệ quả ( gửi Mail, gửi SMS, gửi ZNS) cho người liên quan trong đơn hàng, báo giá, hợp đồng

 

==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 07.03.2024

Đơn hàng
ZNS

last month

Thời gian dự kiến cập nhật: Tối ngày 07/03/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Bổ sung option doanh thu được chia trong người bán hàng xuất sắc.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ lựa chọn điều kiện lọc của người bán hàng xuất sắc theo doanh thu được chia

2. Tích hợp Zns FPT.

Lý do cập nhật: Bổ sung đối tác kết nối Zns FPT

3. Điều chỉnh logic tích chọn đơn hàng ngoài danh sách đơn hàng: Nếu tích chọn đơn hàng ở tab đã duyệt nhưng sau đó chuyển sang tab đã hủy thì toàn bộ đơn hàng đã tích chọn tại tab đã duyệt sẽ tự động bỏ chọn.

==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 29.02.2024

kết nối api
kho
chiến dịch
optin form

2 months ago

Thời gian dự kiến cập nhật: Tối ngày 29/02/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1.    Bổ sung link từ khách hàng sang chat Zalo.

Lưu ý: Những khách đã nối trước khi cập nhật cần hủy kết nối và kết nối lại. 
Lý do cập nhật: Hỗ trợ chuyển thông tin từ màn hình khách hàng sang màn hình chat Zalo nhanh chóng, tiện lợi
2.    Bổ sung cột nội dung trong file download danh sách cơ hội.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc tìm kiếm các thông tin nội dung trong cơ hội nhanh chóng trên báo cáo tải xuống
3.    Cho phép điều chỉnh số tiền khi tạo hạch hoán phiếu xuất/nhập kho.


4.    Bổ sung lọc danh sách đơn hàng của khách hàng phát sinh đơn hàng đầu tiên trong thời gian lọc.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng các khách hàng phát sinh đơn hàng đầu tiên trong thời gian lọc tìm kiếm đơn hàng
5.    Điều chỉnh bộ lọc cơ hội trong chi tiết chiến dịch:
-    Tìm kiếm nhanh: bổ sung tìm kiếm theo tên cơ hội.
-    Tìm kiếm nâng cao: bổ sung tìm kiếm khách hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tìm kiếm các khách hàng có cơ hội trong chiến dịch
6.    Bổ sung sử dụng Google Recaptcha trong xác thực optin form.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ hạn chế spam của optiform
7.    Bổ sung webhook khi bình luận trong trao đổi khách hàng.

==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

 

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 22.02.2024

kết nối api
Thống kê
chiến dịch
automation
webhook

2 months ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 22/02/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Hiển thị dòng tổng cộng khi thanh toán nhiều đơn hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ kiểm tra tổng tiền của các đơn hàng khi thao tác thanh toán hàng loạt
2.    KPI phòng ban – Bảng thống kê tổng hợp: Hiển thị cột lợi nhuận.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi tổng hợp lợi nhuận 1 nhân viên mang lại
3.    File download đơn hàng: Bổ sung trường thông tin trạng thái vận đơn.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi bản báo cáo đầy đủ và nhanh chóng các thông tin
4.    Automation – Hành động liên quan tới đơn hàng: Bổ sung biến Người thực hiện đơn hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo automation với các hàng động liên quan đến đơn hàng như tạo mới đơn hàng, duyệt đơn hàng, thanh toán đơn hàng, hủy đơn hàng với điều kiện người thực hiện đơn
5.    Bổ sung thông tin trong API, Webhook:
-    API: Bổ sung trạng thái thanh toán + thông tin vận đơn trong api đơn hàng
•    Payment_status: unpaid - Chưa thanh toán, paid - Đã thanh toán.
•    Lading_code: Mã vận đơn.
•    Lading_info: Thông tin vận đơn.
-    Webhook: Bổ sung webhook sửa khách hàng, sửa sản phẩm.
6.    Mở tất cả giới hạn template từ 20 lên 40 template (tính cả template đã xóa).

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo và lưu trữ nhiều tempale bản in hơn
7.    File download cơ hội: Bổ sung cột doanh thu dự kiến.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ file báo các danh sách các cơ hội và theo dõi doanh thu/tổng doanh thu dự kiến của các cơ hội trong chiến dịch
8.    Ẩn phần tích hợp qua API.
9.    Bổ sung tính năng thiết lập lý do thất bại riêng cho từng chiến dịch.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ người dùng có thể tự thêm các lý do thất bại riêng theo từng đơn vị trong chiến dịch
10.    Bổ sung api lấy danh sách custom field đơn hàng: URL: GET - {{domain}}/api/v3/orders/custom_fields.

Ngoài ra Anh/chị có thể theo dõi bản cập nhật tính năng mới Tại video này https://youtu.be/be0HOpQVKBg

==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

 

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 11.01.2024

kết nối api
automation
quỹ

last quarter

Thời gian dự kiến cập nhật: 11/01/2024

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Thay select loại phiếu ở màn hình kiểm kê quỹ thành chọn nhiều.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ chọn nhiều quỹ trong phần kiểm kê hơn

2. Thay đổi logic điều kiện lần cuối mua hàng trong automation.

Hiện tại: Lọc nhóm khách hàng theo điều kiện
Thay đổi: Lọc nhóm khách hàng theo điều kiện hoặc

3. Tích hợp ZNS Vihat.

Lý do cập nhật: Bổ sung đối tác tích hợp ZNS Vihat

4. Bổ sung hủy vận đơn trên Ahamove.

5. Bổ sung địa chỉ giao hàng trong API chi tiết đơn hàng.==============

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 27.12.2023

kpi
khách hàng
trao đổi khách hàng
automation
công nợ

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 27/12/2023

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1.   Bổ sung chọn điều kiện cho chỉ tiêu tổng doanh thu/tổng doanh số.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ thiết lập chỉ tiêu KPI tổng doanh số và tổng doanh thu nhanh chóng.
2.    Bổ sung cho hệ quả trong automation:
-    Bổ sung biến địa chỉ giao hàng trong hệ quả automation đơn hàng.
-    Bổ sung chọn công việc cha trong hệ quả thêm mới công việc trong automation.

3.    Điều chỉnh hiển thị trường textarea ở danh sách khách hàng:
-    Hiển thị dữ liệu phù hợp với độ rộng cột, độ rộng của cột bao nhiêu thì nâng giới hạn chữ lên để phù hợp với độ rộng cột.

4.    Bổ sung tìm kiếm tài liệu ở tab tài liệu trong chi tiết khách hàng.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu trong khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác

5.    Mặc định mở quyền sửa công nợ với khách sử dụng Module tài chính công nợ.

6.    Điều chỉnh logic xem báo giá: Bỏ check quyền xem khách hàng khi xem báo giá.

7.    Bổ sung biểu đồ biến động doanh số, doanh thu trong KPI nhân viên.

8.    Bổ sung tab hủy nhận mail.

+ Lý do cập nhật: Thống kê các thông tin khách hàng đã ấn vào nút hủy đăng ký nhận mail

9.    Bổ sung thiết lập font-size cho biến lịch sử thanh toán đơn hàng trong bản in template.

10.    Điều chỉnh logic chỉ tiêu KPI số công việc: Ghi nhận cho các tháng từ thời điểm bắt đầu đến kết thúc công việc.

11.    Bổ sung lọc dự án ở timeline công việc.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc công việc theo từng dự án

12.    Bổ sung chọn số bản ghi trên trang trong danh sách email/sms.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ lựa chọn kết quả hiển thị trên 1 trang giúp đơn vị theo dõi thông tin dễ dàng hơn

Ngoài ra Anh/chị có thể theo dõi thêm các tính năng dự kiến được cập nhật vào tối 27/12 qua video này https://youtu.be/v-QXKhekd14
==========

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 21.12.2023

kết nối api
kho
optin form
ticket

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 21/12/2023

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

  1. Bổ sung dịch bình luận cho các bình luận:
    -  Bổ sung cho tất cả các màn hình có bình luận trừ màn hình chi tiết công việc, quỹ.

Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu mở

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ khách hàng có thể dịch các bình luận sang ngôn ngữ mong muốn tự động, nhanh chóng.
2.    Bổ sung tạo lịch hẹn từ màn hình social ( màn hình fanpage và zalo)

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo lịch hẹn với khách hàng nhanh chóng tại màn hình social
3.    Bổ sung ghi nhận trường dữ liệu dạng select list từ ladipage.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ lấy các thông tin dạng select list
4.    Bổ sung chỉnh màu placeholder ô input trong optin-form.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ thiết kế optiform phù hợp với nhu cầu, nhanh chóng và đẹp hơn
5.    Ẩn đánh giá khách hàng trong landingpage sản phẩm.
6.    Bổ sung thông báo xóa khách hàng, gửi thông báo cho:
-    Người phụ trách khách hàng.
-    Cấp trên của người phụ trách khách hàng.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ thông báo đến cấp quản lý và người phụ trách khách hàng khi có nhân viên xóa khách hàng trên hệ thống
7.    Bổ sung dòng tổng số lượng trong chi tiết phiếu kiểm kho.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi tổng số lượng tồn, số lượng kiểm kê, …. trong biên bản kiểm kho
8.    Cho phép cấp trên có quyền xem yêu cầu chi phí của nhân viên cấp dưới.

+ Lý do cập nhật: Mặc định cấp trên có quyền xem yêu cầu chi phí thì xem được các yêu cầu chi phí mà cấp dưới tạo
9.    Bổ sung tìm kiếm text trong phản hồi khách hàng.
10.    Thay ô select lọc danh mục hỗ trợ ticket: hiển thị giống ô chọn nhóm khách hàng.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc các ticket thuộc anh mục hỗ trợ ticket một cách nhanh chóng hơn
11.    Ghi nhận nhóm khách hàng của khách hàng đổ về từ kiotviet.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ ghi nhận nguồn khách hàng đã có trên kiot việt kho đổ thông tin khách về Getfly
12.    Bổ sung cập nhật thông tin khách hàng khi sửa thông tin trên kiotviet:
-    Nếu không trùng email hoặc số điện thoại => Thêm mới khách hàng.
-    Nếu trùng email hoặc số điện thoại => Cập nhật thông tin khách hàng.==========

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

 

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 14.12.2023

kho
Đơn hàng
automation
bản in

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 14/12/2023

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1.    Thay đổi ô chọn chọn khách hàng trong hành động, hệ quả của automation:
-    Trước thay đổi: Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm khách hàng có trên hệ thống.
-    Sau thay đổi: Hệ thống hiển thị thêm checkbox trước mỗi tên nhóm khách hàng.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ lựa chọn các thông tin trong auto nhanh chóng hơn
2.    Bổ sung trường dữ liệu trong tích hợp google form: Bổ sung thêm các trường: số điện thoại liên hệ, email liên hệ, sinh nhật liên hệ.

+ Lý do cập nhật: Bổ sung thêm các trường liên quan khi tích hợp google form
3.    Bổ sung cột phí vận chuyển, phí lắp đặt trong danh sách đơn hàng.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi các chi phí trong đơn hàng ngay tại màn hình quản lý bán hàng
4.    Bổ sung biến người duyệt trong template bản in đơn hàng, hợp đồng, báo giá.

+ Lý do cập nhật: Bổ sung biến người người duyệt báo giá/ đơn hàng/ hợp đồng trong bản in thiết kế
5.    Điều chỉnh lại thông tin người tạo trong chi tiết đơn hàng:
-    Trước cập nhật: Hiển thị bên quy trình xử lý đơn hàng: Hiển thị là người thực hiện đơn hàng.
-    Sau cập nhật: Hiển thị bên quy trình xử lý đơn hàng: Hiển thị là người tạo đơn hàng.
6.    Đơn hàng: Bổ sung cột người tạo trong tất cả các file download đơn hàng. 

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi thông tin người tạo đơn hàng trong file tải xuống đơn hàng.
7.    Bổ sung mẫu download phiếu Xuất/Nhập/Chuyển kho đầy đủ thông tin.

+ Lý do cập nhật: Hỗ trợ tải xuống và theo dõi các thông tin liên quan đến Xuất/Nhập/Chuyển kho
8.    Bổ sung tab Đang tiến hành ở lịch hẹn trong chi tiết khách hàng.

+  Lý do cập nhật: Hỗ trợ nhân viên và quản lý theo dõi các công việc liên quan đến khác hàng đang tiến hành nhanh chóng hơn,
9.    Bổ sung thiết lập Cho phép/ Không cho phép sửa báo giá đã duyệt.

+  Lý do cập nhật: Hỗ trợ khách hàng được cài đặt tính năng cho phép hoặc không cho phép sửa báo giá sau khi duyệt
10.    Bỏ cột chi phí trong bản download đơn hàng rút gọn.
11.    Điều chỉnh logic chọn hạng mục ngân sách:
-    Chỉ được phép chọn chi từ danh mục con- không cho phép chọn chi từ danh mục cha. (CHỈ ĐƯỢC CHI TỪ DANH MỤC THẤP NHẤT)
12.    Bổ sung cột trạng thái vận đơn ở danh sách đơn hàng.

+  Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi trạng thái vận chuyển của vận đơn ngay tại màn hình quản lý đơn hàng

13.    Bổ sung cảnh báo giới hạn kí tự mã báo giá. 

+  Lý do cập nhật: Hiện tại mã báo giá hệ thống giới hạn 50 ký tự, tính năng này hỗ trợ đưa ra cảnh báo nếu trường hợp mã báo giá vượt ký tự quy định
14.    Bổ sung download danh sách yêu cầu chi phí.

+  Lý do cập nhật: Hỗ trợ tải xuống file excel các thông tin yêu cầu chi phí và theo dõi các thông tin nhanh chóng, dễ dàng hơn
15.    Điều chỉnh logic ghi nhận log công việc: chỉ ghi nhận thao tác sửa công việc là log.
16.    Nâng cấp tổng đài voip24h theo yêu cầu của bên tổng đài.

==========

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

 

 

 

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 30.11.2023

kpi
automation
tài chính kế toán

2 quarters ago

- Nội dung dự kiến cập nhật:

Thời gian dự kiến cập nhật: 30/11/2023

1. Bổ sung biến tổng đơn giá sản phẩm trong in template báo giá

2. Ẩn các cột thông tin ở danh sách cơ hội trong chiến dịch.

3. Cập nhật hệ thống tài khoản T200.

4. Automation: Bổ sung biến ref_name (Người giới thiệu) trong tab biến đơn hàng.

5. Bổ sung download danh sách báo giá có thông tin sản phẩm.

6. Bổ sung điều kiện KPI số đơn hàng lọc theo thời gian kỳ này:

+ Bổ sung điều kiện thời gian tạo khách hàng liên quan đến đơn hàng

=> Khi chọn thời gian tạo khách hàng trong kỳ KPI thì chỉ lọc ra số đơn hàng có ngày đặt hàng trong kỳ kpi của khách hàng được tạo trong kỳ kpi

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 23.11.2023

công việc
khách hàng

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 23/11/2023

- Nội dung dự kiến cập nhật là:

1. Bổ sung biến doanh số sản phẩm và tổng doanh số sản phẩm ở template báo giá + hợp đồng + đơn hàng.

Lý do cập nhật: Khi điền VAT tổng thì bản in có thể hiển thị được cụ thể hơn tổng tiền sản phẩm là bao nhiêu, tổng tiền sau khi tính VAT là bao nhiêu

2. Bổ sung mã hóa tên khách hàng trong công việc khi sử dụng bảo mật.

3. Bổ sung tính năng gửi lại Zns thất bại.

Lý do cập nhật: Các ZNS thất bại có thể thao tác nhấn gửi lại mà không cần phải vào soạn lại tin ZNS

4. Điều chỉnh logic thêm bộ lọc của tôi: Bỏ tích mặc định chia sẻ bộ lọc với tất cả người dùng trên hệ thống.

5. Điều chỉnh logic hệ quả tạo công việc trong automation: auto với hành động tạo công việc liên quan với 1 cơ hội -> công việc sẽ hiển thị trong phần chi tiết cơ hội liên quan .

Lý do cập nhật: Các công việc tạo ra từ chiến dịch có thể ghi nhận trong cơ hội và thống kê dễ dàng

6. Điều chỉnh thêm nhanh sản phẩm: Bắt buộc nhập các trường dữ liệu theo thiết lập ở định nghĩa dữ liệu. ( Lưu ý các trường bắt buộc là các trường nằm trong màn hình thêm nhanh)

7. Bổ sung thiết lập số chữ số thập phân của dữ liệu phần trăm. (Pending)

8. Cho phép tìm được khách hàng có kí tự đặc biệt ở màn hình danh sách khách hàng.

Lý do cập nhật: Có thể tìm kiếm tất cả các khách hàng, kể cả các khách hàng có ký tự đặc biệt

9. Tích hợp gửi Zns Gapone.

10. Bổ sung biến VAT trong automation webhook đơn hàng.

Lý do cập nhật: Có thể truyền được cả VAT trong đơn hàng sang hệ thống khác

11. Bổ sung log thêm/xóa liên hệ khách hàng.

Lý do cập nhật: Ghi nhận được các thao tác chỉnh sửa liên quan đến liên hệ khách hàng

==========

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 16.11.2023

kho
App
bảo mật
tổng đài

2 quarters ago


Thời gian dự kiến cập nhật: 16/11/2023

- Nội dung dự kiến cập nhật ạ:

 

1.    Đồng bộ che các thông tin nhạy cảm số điện thoại, email khách hàng trên đơn hàng khi dùng 3 loại bảo mật 2.1, 2.2, 2.3

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tính năng bảo mật chặt chẽ hơn
2.    Nhúng Widget tổng đài Callio: 
-    Cho phép bấm số gọi đi trên popup này.
-    Không link gọi được từ các thông tin khách hàng trên phần mềm.

2.    Bổ sung tab sản phẩm trong chi tiết khách hàng:
-    Lọc theo thời gian.
-    Đổi text sản phẩm mua nhiều => thành sản phẩm đã mua.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ đơn vị có thể lọ các sản phẩm mà một khách hàng đã mua trong thời gian nhất định
4.    Bổ sung biến trong hệ quả automation:
-    Ở hệ quả thêm mới công việc: thêm 1 biến sản phẩm và số lượng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ lấy biến sản phẩm và số lượng sản phẩm cụ thể để đưa vào công việc
5.    Bổ sung KH nhận tiền + người tiếp nhận trong download phiếu thu – chi.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ file tải xuống phiếu thu/chi rõ ràng thông tin người thu tiền và người nộp tiền
6.    Chuyển sang màn hình chat FB khi click vào liên hệ trong chi tiết khách hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ chuyển từ màn hình chi tiết khách hàng sang màn hình chat social fanpage một cách nhanh chóng.
7.    Bổ sung biến in mã vạch mã vận đơn trong đơn hàng.
8.    Bổ sung tính năng thêm người liên quan trong báo giá.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ thêm người liên quan xem báo giá tại man fhifnh chi tiết báo giá
9.    Bổ sung tìm kiếm trong cài đặt nguồn khách hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng nguồn khách hàng
10.    Bổ sung tìm kiếm phiếu xuất/nhập kho theo hình thức Theo đơn hàng/Sản phẩm.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tìm kiếm các phiếu xuất/ nhập kho theo hình thức xuất/nhập theo đơn hàng hay xuất/ nhập theo sản phẩm
11.    Bổ sung tính năng xóa hẳn báo giá đã hủy.
12.    Bổ sung gửi SMS có dấu với eSMS trong automation.
13.    Bổ sung trên app:
-    Bổ sung ghi chú sản phẩm trong chi tiết đơn hàng trên App.
-    Thêm ghi chú sản phẩm khi tạo/sửa đơn hàng trên App.

14.    Kết nối với sms Epacific

==========

 !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

 

 

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 02.11.2023

kpi
template
automation
App

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 02/11/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

1. Bổ sung biến lịch sử thanh toán trong template đơn hàng bán.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ thông tin về các lần thanh toán và số tiền thanh toán trong bản in đơn hàng

 2. Điều chỉnh logic tạo công việc trên app:

Khi nhân viên không cần là người liên quan trong dự án ID 1( dự án mặc định của hệ thống) vẫn tạo mới được các công việc trên App.

 3. Bổ sung cột trạng thái công việc trong file download danh sách công việc ở phần Thống kê KPI công việc.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi trạng thái các công việc ở bản tải xuống

 4. Bổ sung in chi tiết công nợ khách hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ khách hàng xuất file công nợ của một khách hàng cụ thể

 5. Bổ sung thông tin KPI công việc.

- Thêm tổng cộng ở KPI công việc.

Bổ sung thông tin KPI khách hàng -> Tỷ lệ chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi tab công việc bổ sung trạng thái công việc đó.

 6. Bổ sung download báo cáo telesale

- Thông tin tải về sẽ bao gồm các thông tin có trong báo cáo Telesale hiện tại và bổ sung thêm thông tin Số cuộc gọi, số phút.

 7. Cho phép chọn tối đa 500 khách hàng liên quan khi tạo mới công việc ở màn hình Khách hàng F2.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theme nhiều khách hàng liên quan khi tạo việc tại màn hình F2 ( trước khi cập nhật hệ thống giới hạn tối đa thêm 50 khách hàng khi tạo công việc tại màn hình khách hàng F2 )

 8. Bổ sung tự động lấy tổng số sản phẩm đơn hàng sang modal ( mã vận đơn)  Viettel Post.

 9. Bổ sung biến automation cho hành động thanh toán đơn hàng.

- Tổng số tiền đã thanh toán
- Ngày thanh toán: ngày thanh toán mới nhất
- Hình thức thanh toán của khoản thanh toán: hình thức thanh toán của lần thanh toán mới nhất
- Ghi chú khoản thanh toán: ghi chú thanh toán mới nhất
- Tổng số tiền còn phải thanh toán
- Nhóm sản phẩm

==========

 !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 26.10.2023

hợp đồng
kết nối api
Đơn hàng
tổng đài
quỹ

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 26/10/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:


1.    Bổ sung chọn sản phẩm bằng phím di chuyển khi tạo đơn hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ việc chọn sản phẩm được nhanh chóng hơn
2.    Bổ sung thêm cột ghi chú từng sản phẩm trong file tải xuống của phiếu xuất nhập kho.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ bản báo cáo phiếu xuất/nhập kho các lý do xuất/nhập chi tiết hơn trên từng dòng sản phẩm
3.    Bổ sung cột ngày tạo trong Hợp đồng và trong file excel tải xuống.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi ngày tạo hợp đồng nhanh chóng hơn
4.    Bổ sung biến thành tiền sau chiết khấu 1 sản phẩm trong template in đơn hàng.

5.    Bổ sung biến giá trị thực, đã thực hiện trong template in hợp đồng.

6.    Bổ sung số tiền đang có ở quỹ tại màn hình Tạo phiếu chuyển quỹ.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi nhanh thông tin số tiền các Quỹ đang còn tại màn hình chuyển quỹ
7.    Bổ sung 2 cột phí vận chuyện và phí lắp đặt ở file tải xuống đơn hàng.

8.    Bổ sung cảnh báo khi nhập số lượng bằng 0 trong đơn hàng.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ nhân viên khi lên đơn hàng kiểm tra lại chính xác về số lượng sản phẩm khi lên đơn
9.    Hiển thị người tạo khách hàng trong chi tiết đơn hàng.

10.  Tích hợp tổng đài Diginext.

11.  Bổ sung API:

- Lấy thông tin 1 khách hàng dựa vào mã khách hàng.
- Lấy thông tin sản phẩm dựa vào mã sản phẩm.
- Sửa thông tin khách hàng dựa vào mã khách hàng (account code không phải account id).
- Sửa thông tin sản phẩm dựa vào mã sản phẩm (product code không phải product id)


==========
 !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 19.10.2023

kho
template
automation
optin form

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 19/10/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

1.    Điều chỉnh cài đặt định nghĩa dữ liệu website: Thêm mục bật/ tắt: Không cho phép trùng dữ liệu.
2.    Bổ sung preview optin form sau khi khách hàng điền form.
3.    Bổ sung hiển thị đơn vị tiền tệ trên app.
4.    Thêm biến hình thức thanh toán trong template bản in hợp đồng.
5.    Bổ sung biến tổng số lượng sản phẩm trong template in đơn hàng.
6.    Bổ sung lựa chọn cho phép/không cho phép thêm người liên quan vào công việc con khi thêm người liên quan vào công việc cha.
7.    Bổ sung điều kiện Trạng thái cơ hội với hành động khách hàng được đưa vào chiến dịch.
8.    Cho phép tùy chỉnh độ rộng hiển thị của phần thư nội bộ.
9.    Điều chỉnh cho phép truyền qua API trên 40 trường dữ liệu.
10.   Bổ sung cho phép sửa nhanh ngày xuất/nhập kho trong chi tiết phiếu xuất/nhập kho.

11.   Bổ sung kết nối với Nhanh V2===================
!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 12.10.2023

kpi
hợp đồng
automation
ZNS

2 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 12/10/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

1.  Bổ sung tìm kiếm hợp đồng theo thời gian tạo

Lý do cập nhật: Hỗ trợ thao tác lọc các hợp đồng được tạo trong khoảng thời gian cần truy xét.

2.  Bổ sung quickview ảnh trong chi tiết phiếu thu/phiếu chi

Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi các chứng từ, tài liệu dạng ảnh ngay ở phần xem nhanh mà không cần tải về, rút ngắn thời gian check các thông tin.

3.  Bổ sung biến trong VAT thành tiền template đơn hàng, hợp đồng

4.  Bổ sung lọc năm sinh màn hình danh sách khách hàng

Lý do cập nhật: Lọc các khách hàng có trong khoảng thời gian theo năm sinh, vì dụ Quý khách có thể thao tác lọc khách hàng có năm sinh từ 2010 đến 2020

5.  Bổ sung biến tổng công nợ còn phải thu của khách hàng trong auto

Lý do cập nhật: Bổ sung biến số công nợ tổng khách hàng còn thiếu trong trong các auto có hành động gửi email. ZNS, SMS

6.  Bổ sung chỉ tiêu KPI

  - Bổ sung chỉ tiêu tổng chiết khấu đơn hàng + chi phí vận chuyển

7.  Bổ sung option chọn người liên quan trong hệ quả công việc

  - Bổ sung option:
    + Cấp trên trực tiếp trong phòng ban
    + Cấp trên cao nhất theo sơ đồ phòng ban

Lý do cập nhật: Bổ sung thêm option lựa chọn đối với cấp trên của người nhận việc trong hành động automation

8.   Điều chỉnh ngày bắt đầu, ngày kết thúc auto gia hạn hợp đồng

  - Ngày bắt đầu HĐ mới = ngày kết thúc HĐ cũ + 1 ngày
  - Ngày kết thúc HĐ mới = Ngày kết thúc HĐ cũ + thời hạn KH chọn Gia hạn (1 tháng, 2 tháng,..)

9.   Bổ sung log thay đổi chi tiết báo giá

Lý do cập nhật: Bổ sung log thay đổi các thông tin chi tiết hơn khi các Quý khách thực hiện thay đổi thông tin trong phần báo giá

10.  Tích hợp gửi Zns thông qua Mitek

11.  Điều chỉnh hệ quả chạy auto liên quan tới khối phân nhóm cơ hội

  - Ở hệ quả cuối: khi cập nhật người phụ trách cơ hội: chọn không ai là người phụ trách cơ hội trong chiến dịch phân chia tự động cơ hội tiếp tục được phân chia lại người phụ trách

12. Tích hợp gửi Zns thông qua ATP Software

13. Thay đổi ghi nhận thời lượng log cuộc gọi của tổng đài tel4vn từ duration sang billsec
+ Billsec là  thời lượng thực sự nhân viên đó nói chuyện.
+ Duration bao gồm cả thời lượng nhân viên đó nghe nhạc chờ.


========

 !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/


BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 28.09.2023

kpi
hợp đồng
Đơn hàng
chiến dịch
cơ hội

3 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 28/09/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

 

1.    App:

-    Bổ sung upload video trên app

-    Bổ sung hiển thị mã đơn hàng trong đơn hàng

2.    Bổ sung trong chi tiết cơ hội

-    Hiển thị hợp đồng liên quan tới cơ hội.

-    Hiển thị đơn hàng được tạo từ báo giá liên quan tới cơ hội.

Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo hợp đồng ngay trong chi tiết cơ hội

Khi tạo báo giá trong chi tiết cơ hội, sau đó anh chị lên đơn hàng từ báo giá đó thì đồng thời trong thông tin đơn hàng liên quan trong cơ hội sẽ hiển thị

3.    Bổ sung hiển thị báo giá liên quan trong đơn hàng.

- Lý do cập nhật: Khi anh chị thao tác tạo báo giá -> lên hợp đồng từ báo giá -> sau đó lên đơn hàng từ hợp đồng thì đơn hàng sẽ ghi nhận được thông tin báo giá.

4.    KPI khách hàng: Thay đổi hiển thị biểu đồ tăng trưởng số lượng khách hàng khi chọn thời gian khác.

- Lý do cập nhật: Bổ sung chi tiết thời gian ở biểu đồ tăng trưởng ( Khi chọn lọc theo một khaorng thời gian chỉ định)

5.    KPI phòng  ban

-    Trong bảng thống kê tổng hợp -> Bổ sung thêm cột trao đổi.

-    Bổ sung tải xuống bảng thống kê tổng hợp.

- Lý do cập nhật: Thống kê số lượng tương tác bình luận trong phòng ban và hỗ trợ tải xuống file chi tiết bảng thống kê chi tiết.

6.    Đơn hàng: Điều chỉnh giới hạn ký tự trong mô tả sản phẩm từ 255 lên 16,777,215 ký tự.

- Lý do cập nhật: Tính năng này hỗ trợ ghi nhận hiển thị ở đơn hàng đối với các đơn hàng có mô tả dài

7.    Bổ sung in nhiều công việc.

- Lý do cập nhật: Tính năng sẽ hỗ trợ in nhiều công việc cùng một lúc ( 30 công việc/ 1 lần in)

8.    Bổ sung biến chi tiết đơn hàng dạng json trong webhook auto.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ đẩy thông tin chi tiết đơn hàng qua webhook

9.    Cho phép Hạch toán được các phiếu xuất / nhập kho có giá vốn = 0.

10.    Bổ sung tab chưa tạo đơn hàng trong màn hình danh sách báo giá.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc các báo giá chưa có tạo đơn hàng một cách nhanh chóng hơn.

11.    Cho phép đăng ký tài khoản c3s trong trường hợp số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống.

 12.    Điều chỉnh logic thanh toán bằng điểm: Thanh toán bằng điểm thưởng sẽ trừ đi tiền thưởng tương ứng, nếu trừ quá thì tiền thưởng sẽ về 0.

 13.    Chi tiết khách hàng:

-    Bổ sung tab hoàn thành trong lịch hẹn.

-    Bổ sung nút thêm mới zns từ chi tiết khách hàng.

-    Bổ sung trường thông tin tiếp thị liên kết của KH vào phần phản hồi khách hàng.

14.    Bổ sung hình thức thanh toán "Thanh toán tiền thừa" đối với các bên dùng tài chính kế toán.

-Lý do cập nhật: Hỗ trợ thanh toán cho những khách hàng đã chuyển tiền trước ( tính năng này áp dụng cho các đơn vị dùng module Tài chính Kế toán của Getfly)

15.    KPI optin form: Bổ sung cột số điện thoại.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ xem số điện thoại của cơ hội đổ vào form

 

==============

 !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 21.09.2023

hợp đồng
khách hàng
kết nối api
tổng đài
bản in

3 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 21/09/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

1.    Báo cáo telesale: Bổ sung cột khách hàng đã gọi nhưng cuộc gọi chưa thành công.
- Lý do cập nhật: Bổ sung cột trạng thái “ gọi nhỡ” là các cuộc gọi đã thực hiện nhưng chưa kết nối thành công với khách hàng

2.    Bổ sung biến mã số thuế trong hệ quả gửi ZNS.
- Lý do cập nhật: Bổ sung trường dữ liệu mã số thuế khi chọn biến khi gửi ZNS

3.    Tài liệu API: Bổ sung ở API accounts/sync trường thời gian tạo khách hàng.
 4.    Bổ sung biến chiết khấu 1 sản phẩm trong bản in template: bổ sung trong các bản in Hợp đồng bán / mua, đơn hàng bán / mua, bản in bán lẻ, báo giá, phiếu xuất / nhập kho.

- Lý do cập nhật: Bổ sung biến chiết khấu trên từng sản phẩm khi khách hàng thiết kế bản in

5.    Bổ sung xem trực tiếp file đính kèm trong đơn hàng.
- Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi hình ảnh trực tiếp ( tài liệu) trên đơn hàng mà không cần tải ảnh về

6.    Bổ sung file download hợp đồng: hiển thị thông tin sản phẩm và giá của sản phẩm đó.
- Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi hợp đồng chi tiết hơn, bao gồm cả thông tin sản phẩm trong hợp đồng

7.    Bổ sung điều kiện thiết lập chỉ tiêu KPI: Bổ sung chỉ tiêu số cơ hội tạo ra trong kỳ thêm điều kiện trạng thái cơ hội
8.1    Bổ sung chu kỳ khách hàng v2.
8.    Bổ sung icon check tồn kho khả dụng:
-    Hiện tại: Chỉ hiển thị icon check ở những dòng có số tồn kho khác số khả dụng.
-    Sau cập nhật: Hiển thị icon check tồn kho khả dụng ở tất cả các dùng sản phẩm trong tồn kho.

9.    Bổ sung biến nhóm khách hàng trong hệ quả automation Zns.
10.    File download khách hàng: hiển thị cột giới tính liên hệ.
- Lý do cập nhật: Hỗ trợ tải file khách hàng xuống có đầy đủ thông tin về giới tính người liên hệ
11.    Bổ sung tính tương tác gửi ZNS:
-    Khi gửi zns cho khách hàng sẽ  tính là 1 tương tác.
-    Bổ sung thống kê ở: khách hàng, KPI nhân viên/ phòng ban, tỷ lệ chuyển đổi.
-    Điều chỉnh bảng tỷ lệ chuyển đổi hiển thị tương tác theo module KH sử dụng, không hiển thị tất cả.
12.    Bổ sung chọn hình thức thanh toán khi thanh toán hàng loạt đơn hàng.
- Lý do cập nhật: Hỗ trợ chọn hình thức thanh toán cho các đơn hàng được thanh toán hàng loạt

13.    Bổ sung cột ID trong cài đặt nhóm khách hàng.
- Lý do cập nhật: Hỗ trợ kiểm tra thông tin ID nhóm khách hàng cho các thao tác khác nhanh chóng hơn
14.    Bổ sung biến trong bản in hợp đồng: Bổ sung biến Ngày hiện tại.
15.    Mở giới hạn 10 tài khoản ngân hàng.
16.    Điều chỉnh xem trường textarea custom field các màn hình danh sách: hiển thị 1 phần, click vào sẽ hiển thị popup chứa toàn bộ nội dung.


========

 Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 12.09.2023

kho
Đơn hàng
automation
bản in

3 quarters ago

Thời gian dự kiến cập nhật: 12/09/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

1.    Bổ sung biến số tiền bằng chữ cho số tiền đã thanh toán và số tiền còn lại trong bản in đơn hàng.

- Lý do cập nhật: Bổ sung các biến bằng chữ khi cài đặt teamplate bản in đơn hàng,

2.    Automation: Bổ sung biến "Số tiền còn lại" trong Điều kiện thanh toán đơn hàng và bổ sung biến Số tiền còn lại.

3.    Hiển thị số tiền còn lại sau khi chi trong ngân sách.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ xem số tiền còn lại trong ngân sách

4.    Bổ sung điều kiện hình thức thanh toán trong các điều kiện automation liên quan đến thanh toán đơn hàng và hợp đồng.

5.    Bổ sung khi chạy automation lần cuối mua hàng thì gửi Zns, Sms cho một số nhóm khách hàng cụ thể.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ thêm điệu kiện lựa chọn nhóm khách hàng cụ thể khi chạy auto với hành động lần cuối mua hàng,
6.    Bổ sung cho phép chọn nhiều phiếu yêu cầu chi phí để duyệt.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ duyệt đồng loạt phiếu yêu cầu chi phí ở trạng thái đang thực hiện

7.    Bổ sung thêm người được hủy duyệt phiếu thu/chi: bao gồm thủ quỹ và người duyệt thứ 2 ngoài thủ quỹ.

8.    Ẩn hiển thị các phiếu nhập/xuất/chuyển liên quan tới các kho đã xóa.

9.    Trong chính sách tặng quà, khi chọn nhóm sản phẩm mong muốn hiển thị toàn bộ danh sách nhóm sản phẩm có trong nhóm đó.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ lựa chọn nhiều nhóm sản phẩm cùng  lúc trong chính sách giá

 10.  Thay đổi tích hợp zoom theo phương thức Server-To-Server OAuth.

- Lý do cập nhật: Do bên đối tác zoom thay đổi phương thức kết nối với các bên thứ 3

 

=======

 Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 23.08.2023

công việc
sms
quỹ

3 quarters ago

- Thời gian dự kiến cập nhật: 23/08/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:
1 . Bổ sung lựa chọn số điện thoại gửi khi thêm mới SMS/ZNS:
- Gửi cho khách hàng.
- Gửi cho liên hệ chính.
- Gửi cho tất cả liên hệ.
Lý do cập nhập: Giúp có thể gửi SMS, ZNS đến thông tin liên hệ phụ hoặc cho khách hàng.

2.Bổ sung tính năng trong quỹ:
- Bổ sung bộ lọc Đã xóa.
- Tại tab Đã xóa cho phép khôi phục lại quỹ.

Lý do cập nhập: Giúp có thể theo dõi hoặc khôi phục các quỹ đã xóa

3.Thay đổi logic công việc:
- Thêm người liên quan vào công việc cha thì sẽ tự động thêm người liên quan vào công việc con.
- Xóa công việc cha thì tự động xóa công việc con.
Lý do cập nhập: Có thể xóa nhanh, học thêm người liên quan trong công việc con luôn mà không cần thao tác lại

4.Cho phép sửa phiếu chuyển kho ở trạng thái chờ duyệt.

5.Module Bảo mật: Cho phép gọi trong cơ hội.
Lý do cập nhập: Có thể gọi trực tiếp từ cơ hội mà không cần vào phần chi tiết khách hàng.

6.Bỏ mặc định hiển thị log khi vào màn hình chi tiết công việc.

7.Bổ sung tính năng cho Ticket:
- Cho phép sửa lại danh mục ticket.
- Down load ticket có cột Danh mục hỗ trợ.
- Có thể lọc tìm kiếm nhiều danh mục hộ trợ cùng 1 lúc.
- Kéo dài thời gian cho phép bình luận ticket sau khi đóng ticket 7 ngày.\

8.Bổ sung logs ngày kích hoạt automation.
Lý do cập nhập: Xem thời gian automation đã kích hoạt hoặc tắt và xem ai là người thao tác tắt, bật automation.

9.Thay đổi bộ lọc quận huyện ở màn hình khách hàng:
- Tại màn hình tìm kiếm F2, cho phép tìm kiếm khách hàng theo nhiều tỉnh/thành phố.
- Nếu chọn nhiều tỉnh/thành phố sẽ disable phần chọn quận/huyện.

10.Bổ sung tính năng lọc các bình luận đã xóa trong công việc.
Lý do cập nhập: Xem lại các trao đổi đã xóa của nhân viên.

11.Cho phép click để link sang chi tiết đơn hàng ở bảng danh sách các hạch toán ở bảng cân đối kế toán.
Lý do cập nhập: Có thể link sang đơn hàng để xem luôn mà không cần phải copy mã đơn và vào đơn hàng để tìm.

12.Thay đổi tải xuống trong bảng tỷ lệ chuyển đổi:
- Hiển thị lựa chọn tải xuống từng cột, tải xuống tất cả trong bảng tỷ lệ chuyển đổi.
Lý do cập nhập: Có thể tải xuống từng mục riêng trong bảng tỷ lệ chuyển đổi mà không phải tải tất cả các mục

13. Điều chỉnh tính năng tính lại công nợ:
- Tối ưu tốc độ phần cập nhật dữ liệu chi tiết công nợ + lịch sử thay đổi công nợ.
- Bổ sung phần chọn trang và số lượng khách trên 1 trang để tính lại công nợ

Lý do cập nhập: Tối ưu phần tính lại công nợ, tính lại công nợ ở trang mình muốn mà không phải tính lại tất cả.


========


 Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 10.08.2023

Cấu hình
Đơn hàng
phiếu chi
phiếu thu
ZNS

3 quarters ago

- Thời gian cập nhật (dự kiến): Tối Ngày 10 tháng 08 năm 2023

- Nội dung dự kiến cập nhật :

1. Bổ sung tìm kiếm khách hàng theo người phụ trách cơ hội ở màn hình F2

Lý do cập nhật: Giúp thao tác lọc data khách hàng theo người phụ trách cơ hội trong chiến dịch một cách nhanh chóng hơn

- Nếu chọn tìm kiếm theo 2 chiến dịch trở lên sẽ không cho chọn tìm theo người phụ trách cơ hội.

2. Bổ sung tính liên hệ lần cuối và tương tác khách hàng khi gửi ZNS.

- Lý do cập nhật: Bổ sung tại màn hình chi tiết khách hàng ( phần giao dịch) giúp thống kê số lượng, thời gian ZNS đã gửi cho khách ( tương tự SMS)

3. Bổ sung file download danh sách SMS/ZNS.

- Lý do cập nhật: Dễ dàng tải xuống file thống kê dánh sách SMS/ZNS đã gửi

4. Trong chi tiết đơn hàng, bổ sung thêm dòng số tiền còn lại.

- Lý do cập nhật: Tính năng này giúp đơn vị dễ theo dõi số tiền còn lại của đơn hàng

5. Thay đổi quyền chỉnh sửa thư mục trong ngân sách: người quản lý ngân sách có quyền thêm danh mục ( để nghị thay đổi) trong ngân sách.

Logic trước: Chỉ có người tạo ngân sách mới thêm được các danh mục ( đề nghị thay đổi) trong ngân sách

Logic mới: Người quản lý ngân sách có quyền thêm danh mục ( đề nghị thay đổi)

6. Bổ sung cột số đếm dòng sản phẩm khi thêm mới đơn hàng, hợp đồng.

- Lý do cập nhật: Dễ dàng theo dõi tổng số dòng sản phẩm trong đơn hàng/ hợp đồng hơn,

7. Bổ sung tìm kiếm sản phẩm trong chi tiết khách hàng - tab sản phẩm.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ tìm kiếm các sản phẩm cụ thể mà khách hàng đã từng mua.

8. Bổ sung thêm cột thành tiền khi tạo phiếu nhập/ xuất kho tự nhập.

9. Cho phép khách hàng tự cấu hình đơn vị tiền tệ.

- Lý do cập nhật: Khách hàng có thể chọn các đơn vị tiền tệ thông hành hiện tại, Getfly sẽ bổ sung 6 đơn vị tiền tệ thông hành bao gồm: Đô la Mỹ ( USD); Đồng Việt Nam ( VND); Euro ( EUR); Bảng Anh (GBP); Rupee (INR); Đô la Úc (AUD)

10. Hiển thị tên công ty khi tạo phiếu thu

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ kiểm tra thông tin phiếu thu cụ thể với khách hàng nào.========


 Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 13.07.2023

kpi
khách hàng
kho
quỹ

3 quarters ago

- Thời gian cập nhật (dự kiến): Tối Ngày 13 tháng 07 năm 2023

- Nội dung dự kiến cập nhật :

1. Bổ sung thông tin khi merge khách hàng: ghi nhận nguồn khách hàng.

- Lý do cập nhật: Khi merge khách hàng A vào khách hàng B sẽ giữ nguyên nguồn khách hàng của khách hàng A trước đó

2. Bổ sung chọn phòng ban khi thêm nhân sự vào ca chấm công.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ thêm nhân sự vào ca chấm công nhanh chóng hơn,

3. Điều chỉnh thông tin quyền xem tất cả KPI chiến dịch:

- Trước cập nhật: Nếu không là người liên quan trong chiến dịch thì khi vào KPI chiến dịch sẽ không hiển thị chiến dịch nào.

- Sau cập nhật: Chỉ cần có quyền xem tất cả chiến dịch sẽ xem được tất cả thông tin chiến dịch trong KPI chiến dịch dù không liên quan trong chiến dịch nào.

4. Bổ sung thêm một người duyệt quỹ:

- Trước cập nhật: Hiện tại ngoài thủ quỹ không ai được quyền duyệt các phiếu thu,chi, chuyển quỹ.

- Sau cập nhật: Bổ sung thêm cho phép 1 người nữa duyệt quỹ mà không cần thủ quỹ phải duyệt. Cài đặt trong cài  đặt quỹ tương ứng.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ cài đặt thêm một tài khoản bạn nhân viên để hỗ trợ duyệt các phiếu thu/chi khi thủ quỹ vắng mặt.

5. Bổ sung thêm tồn kho khả dụng:

- Trước cập nhật: Tạo sản phẩm mới trên hệ thống, tạo phiếu nhập nhưng chưa duyệt -> Cả trên PC và trên App đều không hiển thị sản phẩm này ở mục tồn kho (Tồn kho trong module Kho).

- Sau cập nhật: Cột khả dụng trong tồn kho bổ sung thêm tính các phiếu nhập kho lần đầu chưa duyệt.

- Lý do cập nhật: Đối với các sản phẩm lần đầu nhập kho nhưng chưa duyệt, bổ sung hiển thị tồn kho khả dụng để dễ dàng kiểm tra thông tin hơn

6. Điều chỉnh thông tin hiển thị log khi sửa phiếu xuất/nhập kho:

- Trước cập nhật: Khi chỉnh sửa phiếu xuất/ nhập kho ở trạng thái chưa duyệt -> hệ thống chỉ ghi nhận "Thay đổi thông tin xuất nhập", không ghi rõ là thay đổi số lượng, hay ngày xuất/ nhập.

- Sau cập nhật: Đề xuất thêm bảng ghi lại giống với log chỉnh sửa đơn hàng.

- Lý do cập nhật: Giúp hỗ trợ check được logs thay đổi chi tiết trong phiếu xuất/ nhập kho.

7. Bổ sung upload chính sách tích điểm:

- Bổ sung cho phép upload chính sách tích điểm giống với chính sách giá.

- Người có quyền thêm mới chính sách tích điểm sẽ được upload.

- Chỉ áp dụng cho chính sách tích điểm theo thiết lập.


========


 Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 29.06.2023

4 quarters ago

- Nội dung dự kiến cập nhật :

- Thời gian cập nhật (dự kiến): Tối Ngày 29  tháng  06 năm 2023

1.    Điều chỉnh popup xem nhanh cơ hội dịch sang phải để có thể di chuột xem các cơ hội bên dưới danh sách.
2.    Điều chỉnh bổ sung cho phép chuyển nhiều cơ hội tại màn hình danh sách chiến dịch:
-    Xử lý tại màn hình danh sách cơ hội, cho phép tích chọn nhiều cơ hội để chuyển trạng thái toàn bộ cơ hội đó.
-    Hiển thị bổ sung cảnh báo giống khi tích chọn khách hàng ngoài màn hình F2.
3.    Bổ sung tính năng chuyển người phụ trách  cơ hội:
-    Cho phép người phụ trách cơ hội chuyển người phụ trách khác cho nhiều cơ hội.
-    Chỉ thao tác được trong tab của tôi.
4.    Bổ sung tìm kiếm trong đơn hàng bán và đơn hàng mua.
-    Bổ sung tìm kiếm cho phép chọn tìm kiếm theo nhiều phòng ban.
5.    Bổ sung tính năng trong báo cáo tài chính:
-    Phần báo cáo tài chính khi click vào các con số sẽ hiển thị ra danh sách các đơn hàng đang được hạch toán.
-    Vì các tài khoản cấp trên bằng tổng của các tài khoản cấp dưới => Chỉ hiển thị xem chi tiết ở các tài khoản cấp thấp nhất.
6.    Bổ sung tính năng xóa hàng loạt email:
-    Bổ sung cho phép chọn xóa theo khoảng thời gian.
-    Tính năng được làm trong phần cài đặt -> Thông tin hệ thống -> Chọn xóa dữ liệu ở mục thống kê số lượng email.
-    Chỉ xoá email, không xoá email gốc, không xoá thống kê.
7.    Bổ sung tính năng trong HRM:
-    Phiếu yêu cầu:
•    Phiếu chưa duyệt: TK Không có quyền sửa,xóa: nhưng là người tạo phiếu có quyền chỉnh sửa lại thông tin hoặc hủy phiếu.
•    Phiếu đã duyệt: TK có quyền sửa, xóa: sẽ sửa được thông tin hoặc hủy phiếu.
-    Bổ sung thêm quick view khi con trỏ được đặt vào thông tin chấm công của nhân sự và bảng chấm công của HR module (Thời gian check in/out và PYC nếu có trong ngày đó).

8.    Bổ sung tính năng cho phép reset log tổng  đài trên hệ thống khách hàng:

-    Bổ sung reset trong cài đặt -> công cụ -> Reset log:

-    Bổ sung ô nhập thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc reset, bật/tắt reset.
9.    Bổ sung thống kê người bán hàng xuất sắc:
-    Phần người bán hàng xuất sắc có thêm lọc theo tiêu chí đã thu thực tế trong kỳ giảm dần.
( Lọc theo người thực hiện đơn hàng)
10.     Bổ sung xóa phiếu chuyển kho:
-    Bổ sung quyền xóa phiếu chuyển kho.
-    Người có quyền này sẽ xóa được phiếu chuyển kho từ danh sách.
-    Khi xóa phiếu, sẽ xóa các log xuất nhập liên quan đến phiếu.
11.    Kiểm tra dữ liệu kết nối tổng đài:  click lưu thông tin, nếu như sai thông tin sẽ hiển thị thông báo thông tin không đúng
12.    Tối ưu tốc độ truy cập màn hình chi tiết công nợ

13.    Bổ sung kết nối SMS CMC ver2


========


 Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 22.06.2023

template
Đơn hàng
Thống kê
c3s

4 quarters ago

- Thời gian dự kiến cập nhật: 22/06/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

1.    Tối ưu hoá hành trình khách hàng.
2.    Hiển thị dạng inline trong optin form.

- Lý do cập nhật: Đối với các trường thông tin bắt buộc điền, nếu khách hàng không điền sẽ hiển thị thông báo dạng inline nhắc nhở KH không được bỏ qua trường đó trong form.
3.    Bổ sung biến trong templalte hợp đồng, báo giá:
-    Bổ sung thêm biến doanh số theo công thức số lượng x đơn giá (không bao gồm chiết khấu và VAT).
-    Sửa tên biến Doanh số thành Thành tiền.
-    Bổ sung biến VAT sản phẩm thành tiền
4.    Nâng cấp kết nối Viettel Post
5.    Điều chỉnh Link truy cập ticket trong mục hỗ trợ Getfly CRM: Khi vào trang c3s sẽ tự động link vào trang Ticket.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ khách hàng tạo ticket dễ dàng, nhanh chóng hơn
6.    Bổ sung lọc đơn hàng đã hạch toán/chưa hạch toán:
+   Bổ sung bộ lọc đơn hàng đã hạch toán/chưa hạch toán.
+   Bổ sung trong cả đơn hàng bán và mua.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ nhân viên thao tác lọc các đơn hàng ở trạng thái đã và chưa hạch toán nhanh chóng hơn ở ngay bộ lọc đơn hàng
7.    Bổ sung điều kiện trong các hành động liên quan đến đơn hàng và khối phân nhóm đơn hàng
-    Bổ sung điều kiện số lần mua hàng trong các hành động liên quan đến đơn hàng và khối phân nhóm đơn hàng.

- Lý do cập nhật: Bổ sung điều kiện số lần mua hàng của khách hàng trong hành động automation liên quan đến đơn hàng và khối phân nhóm đơn hàng
8.    Bổ sung báo giá khi liên kết khách hàng trong social.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo ngay báo giá đối với KH khi chat từ social ngay phần thao tác chat ( FBm zalo)
9.    KPI chiến dịch/Bổ sung tải xuống danh sách đơn hàng:
-    Thống kê chiến dịch -> Đơn hàng -> Đơn hàng bán trong kỳ: Thêm dòng tổng cộng và thêm nút tải xuống.

- Lý do cập nhật: Hỗ trợ thống kê tổng cộng đơn hàng bán trong kỳ và tải xuống dữ liệu dễ dàng hơn,


===========

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 15.06.2023

công việc
khách hàng
template

4 quarters ago

 

- Thời gian dự kiến cập nhật: 15/06/2023.

- Các tính năng dự kiến cập nhật:

1.    Bổ sung tính năng tự động duyệt hợp đồng

-     Nếu tắt quy trình duyệt thì hệ thống sẽ tự động duyệt hợp đồng.

-     Lý do cập nhật: nếu trong trường hợp Quý khách hàng không sử dụng quy trình duyệt hợp đồng, tính năng này hỗ trợ thao tác duyệt hợp đồng nhanh chóng hơn,

2.    Bổ sung hiển thị cột đơn vị tính trong file tải xuống đơn hàng bán tại tab trả hàng
-     Lý do cập nhật: Bổ sung thông tin đầy đủ trong file khi tải xuống

3.    Bổ sung chọn số tài khoản công ty khi lên hợp đồng.

 -     Lý do cập nhật: Bổ sung nhiều số tài khoản trong hợp đồng giúp hỗ trợ thao tác lựa chọn được nhiều tài khoản của đơn vị hơn mà không cần điền lại thông tin

4.    Bổ sung tính năng trong template:
-    Trong template báo giá: Bổ sung biến - tổng chiết khấu trong template báo giá.
-    Trong template báo giá – hợp đồng - đơn hàng: Bổ sung biến tổng chiết khấu và VAT thành tiền trên từng dòng sản phẩm.

5.    Bổ sung thêm giới tính " Khác" vào phần giới tính.

6.    Điều chỉnh hiển thị doanh thu bằng chữ.

7.    Cập nhật Zalo OA lên phiên bản mới.

8.    Bổ sung lọc đơn hàng trong chi tiết khách hàng
-    Lọc theo trạng thái chờ duyệt, đã hoàn thành.
-    Cho phép chọn nhiều trạng thái để lọc.

-    Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc trạng thái đơn hàng trong chị tiết từng khách hàng, tiện theo dõi trong từng khách

9.    Điều chỉnh quyền xem trang chủ kế toán.
-    Hiện tại: Hiện tại KH chỉ cho nhân viên quyền truy cập phiếu thu /chi => tuy nhiên để xem được thu/chi cần quyền tài chính kế toán, nhưng khi tích quyền này, các bạn sẽ xem được phần trang chủ tài chính kế toán.
-    Thay đổi: Check quyền xem trang chủ theo quyền thống kê.

10.    Bổ sung tính năng sửa quy trình mẫu:
-    Bổ sung sửa quy trình mẫu.
-    Người có quyền sửa: người tạo quy trình và người có quyền xem tất cả

11.    Điều chỉnh ghi nhận người phụ trách khách hàng trong optin form:
-    Khi tạo mới một optin form, bổ sung thêm checkbox chọn người giới thiệu là người phụ trách khách hàng

-    Lý do cập nhật: Hỗ trợ ghi nhận người giới thiệu là người phụ trách khách hàng,

12.    Bổ sung tính năng download phần kiểm kê quỹ.

 -    Lý do cập nhật: Hỗ trợ tải xuống dữ liệu kiểm kê quỹ trong file excel để tiện theo dõi và báo cáo.

!! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 08.06.2023

khách hàng
optin form

4 quarters ago

- Thời gian dự kiến cập nhật: 08/06/2023.

- Nội dung dự kiến cập nhật:

1. Bổ sung kiểm tra trùng thông tin tên khách hàng theo tên công ty có chứa từ khoá và  không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

2. Bổ sung cho sửa tên trường tài liệu trong optin form.

3. Bổ sung sắp xếp ở màn hình danh sách KH theo trường thời gian.

4. Thay đổi đường link Địa chỉ kết nối của sms 247.

5. Điều chỉnh hạch toán phiếu xuất, nhập kho:

- Cho phép hạch toán nhiều phiếu xuất, nhập kho: Ở danh sách phiếu xuất nhập, khi lọc đã duyệt + chưa hạch toán, sẽ hiển thị cột checkbox để tích chọn hạch toán cho nhiều phiếu

- Số tiền ở phiếu hạch toán: sẽ lấy theo giá xuất kho của sản phẩm tại thời điểm tạo phiếu (thay vì là giá tiền trên đơn hàng như trước đây)

 ->>Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

Website: https://www.getfly.vn/

Powered by Convas