BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 28.09.2023

  kpihợp đồngĐơn hàngchiến dịchcơ hội

  6 days ago

  Thời gian dự kiến cập nhật: 28/09/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

   

  1.    App:

  -    Bổ sung upload video trên app

  -    Bổ sung hiển thị mã đơn hàng trong đơn hàng

  2.    Bổ sung trong chi tiết cơ hội

  -    Hiển thị hợp đồng liên quan tới cơ hội.

  -    Hiển thị đơn hàng được tạo từ báo giá liên quan tới cơ hội.

  Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo hợp đồng ngay trong chi tiết cơ hội

  Khi tạo báo giá trong chi tiết cơ hội, sau đó anh chị lên đơn hàng từ báo giá đó thì đồng thời trong thông tin đơn hàng liên quan trong cơ hội sẽ hiển thị

  3.    Bổ sung hiển thị báo giá liên quan trong đơn hàng.

  - Lý do cập nhật: Khi anh chị thao tác tạo báo giá -> lên hợp đồng từ báo giá -> sau đó lên đơn hàng từ hợp đồng thì đơn hàng sẽ ghi nhận được thông tin báo giá.

  4.    KPI khách hàng: Thay đổi hiển thị biểu đồ tăng trưởng số lượng khách hàng khi chọn thời gian khác.

  - Lý do cập nhật: Bổ sung chi tiết thời gian ở biểu đồ tăng trưởng ( Khi chọn lọc theo một khaorng thời gian chỉ định)

  5.    KPI phòng  ban

  -    Trong bảng thống kê tổng hợp -> Bổ sung thêm cột trao đổi.

  -    Bổ sung tải xuống bảng thống kê tổng hợp.

  - Lý do cập nhật: Thống kê số lượng tương tác bình luận trong phòng ban và hỗ trợ tải xuống file chi tiết bảng thống kê chi tiết.

  6.    Đơn hàng: Điều chỉnh giới hạn ký tự trong mô tả sản phẩm từ 255 lên 16,777,215 ký tự.

  - Lý do cập nhật: Tính năng này hỗ trợ ghi nhận hiển thị ở đơn hàng đối với các đơn hàng có mô tả dài

  7.    Bổ sung in nhiều công việc.

  - Lý do cập nhật: Tính năng sẽ hỗ trợ in nhiều công việc cùng một lúc ( 30 công việc/ 1 lần in)

  8.    Bổ sung biến chi tiết đơn hàng dạng json trong webhook auto.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ đẩy thông tin chi tiết đơn hàng qua webhook

  9.    Cho phép Hạch toán được các phiếu xuất / nhập kho có giá vốn = 0.

  10.    Bổ sung tab chưa tạo đơn hàng trong màn hình danh sách báo giá.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc các báo giá chưa có tạo đơn hàng một cách nhanh chóng hơn.

  11.    Cho phép đăng ký tài khoản c3s trong trường hợp số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống.

   12.    Điều chỉnh logic thanh toán bằng điểm: Thanh toán bằng điểm thưởng sẽ trừ đi tiền thưởng tương ứng, nếu trừ quá thì tiền thưởng sẽ về 0.

   13.    Chi tiết khách hàng:

  -    Bổ sung tab hoàn thành trong lịch hẹn.

  -    Bổ sung nút thêm mới zns từ chi tiết khách hàng.

  -    Bổ sung trường thông tin tiếp thị liên kết của KH vào phần phản hồi khách hàng.

  14.    Bổ sung hình thức thanh toán "Thanh toán tiền thừa" đối với các bên dùng tài chính kế toán.

  -Lý do cập nhật: Hỗ trợ thanh toán cho những khách hàng đã chuyển tiền trước ( tính năng này áp dụng cho các đơn vị dùng module Tài chính Kế toán của Getfly)

  15.    KPI optin form: Bổ sung cột số điện thoại.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ xem số điện thoại của cơ hội đổ vào form

   

  ==============

   !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 21.09.2023

  hợp đồngkhách hàngkết nối apitổng đàibản in

  14 days ago

  Thời gian dự kiến cập nhật: 21/09/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1.    Báo cáo telesale: Bổ sung cột khách hàng đã gọi nhưng cuộc gọi chưa thành công.
  - Lý do cập nhật: Bổ sung cột trạng thái “ gọi nhỡ” là các cuộc gọi đã thực hiện nhưng chưa kết nối thành công với khách hàng

  2.    Bổ sung biến mã số thuế trong hệ quả gửi ZNS.
  - Lý do cập nhật: Bổ sung trường dữ liệu mã số thuế khi chọn biến khi gửi ZNS

  3.    Tài liệu API: Bổ sung ở API accounts/sync trường thời gian tạo khách hàng.
   4.    Bổ sung biến chiết khấu 1 sản phẩm trong bản in template: bổ sung trong các bản in Hợp đồng bán / mua, đơn hàng bán / mua, bản in bán lẻ, báo giá, phiếu xuất / nhập kho.

  - Lý do cập nhật: Bổ sung biến chiết khấu trên từng sản phẩm khi khách hàng thiết kế bản in

  5.    Bổ sung xem trực tiếp file đính kèm trong đơn hàng.
  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi hình ảnh trực tiếp ( tài liệu) trên đơn hàng mà không cần tải ảnh về

  6.    Bổ sung file download hợp đồng: hiển thị thông tin sản phẩm và giá của sản phẩm đó.
  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi hợp đồng chi tiết hơn, bao gồm cả thông tin sản phẩm trong hợp đồng

  7.    Bổ sung điều kiện thiết lập chỉ tiêu KPI: Bổ sung chỉ tiêu số cơ hội tạo ra trong kỳ thêm điều kiện trạng thái cơ hội
  8.1    Bổ sung chu kỳ khách hàng v2.
  8.    Bổ sung icon check tồn kho khả dụng:
  -    Hiện tại: Chỉ hiển thị icon check ở những dòng có số tồn kho khác số khả dụng.
  -    Sau cập nhật: Hiển thị icon check tồn kho khả dụng ở tất cả các dùng sản phẩm trong tồn kho.

  9.    Bổ sung biến nhóm khách hàng trong hệ quả automation Zns.
  10.    File download khách hàng: hiển thị cột giới tính liên hệ.
  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ tải file khách hàng xuống có đầy đủ thông tin về giới tính người liên hệ
  11.    Bổ sung tính tương tác gửi ZNS:
  -    Khi gửi zns cho khách hàng sẽ  tính là 1 tương tác.
  -    Bổ sung thống kê ở: khách hàng, KPI nhân viên/ phòng ban, tỷ lệ chuyển đổi.
  -    Điều chỉnh bảng tỷ lệ chuyển đổi hiển thị tương tác theo module KH sử dụng, không hiển thị tất cả.
  12.    Bổ sung chọn hình thức thanh toán khi thanh toán hàng loạt đơn hàng.
  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ chọn hình thức thanh toán cho các đơn hàng được thanh toán hàng loạt

  13.    Bổ sung cột ID trong cài đặt nhóm khách hàng.
  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ kiểm tra thông tin ID nhóm khách hàng cho các thao tác khác nhanh chóng hơn
  14.    Bổ sung biến trong bản in hợp đồng: Bổ sung biến Ngày hiện tại.
  15.    Mở giới hạn 10 tài khoản ngân hàng.
  16.    Điều chỉnh xem trường textarea custom field các màn hình danh sách: hiển thị 1 phần, click vào sẽ hiển thị popup chứa toàn bộ nội dung.


  ========

   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 12.09.2023

  khoĐơn hàngautomationbản in

  21 days ago

  Thời gian dự kiến cập nhật: 12/09/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1.    Bổ sung biến số tiền bằng chữ cho số tiền đã thanh toán và số tiền còn lại trong bản in đơn hàng.

  - Lý do cập nhật: Bổ sung các biến bằng chữ khi cài đặt teamplate bản in đơn hàng,

  2.    Automation: Bổ sung biến "Số tiền còn lại" trong Điều kiện thanh toán đơn hàng và bổ sung biến Số tiền còn lại.

  3.    Hiển thị số tiền còn lại sau khi chi trong ngân sách.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ xem số tiền còn lại trong ngân sách

  4.    Bổ sung điều kiện hình thức thanh toán trong các điều kiện automation liên quan đến thanh toán đơn hàng và hợp đồng.

  5.    Bổ sung khi chạy automation lần cuối mua hàng thì gửi Zns, Sms cho một số nhóm khách hàng cụ thể.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ thêm điệu kiện lựa chọn nhóm khách hàng cụ thể khi chạy auto với hành động lần cuối mua hàng,
  6.    Bổ sung cho phép chọn nhiều phiếu yêu cầu chi phí để duyệt.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ duyệt đồng loạt phiếu yêu cầu chi phí ở trạng thái đang thực hiện

  7.    Bổ sung thêm người được hủy duyệt phiếu thu/chi: bao gồm thủ quỹ và người duyệt thứ 2 ngoài thủ quỹ.

  8.    Ẩn hiển thị các phiếu nhập/xuất/chuyển liên quan tới các kho đã xóa.

  9.    Trong chính sách tặng quà, khi chọn nhóm sản phẩm mong muốn hiển thị toàn bộ danh sách nhóm sản phẩm có trong nhóm đó.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ lựa chọn nhiều nhóm sản phẩm cùng  lúc trong chính sách giá

   10.  Thay đổi tích hợp zoom theo phương thức Server-To-Server OAuth.

  - Lý do cập nhật: Do bên đối tác zoom thay đổi phương thức kết nối với các bên thứ 3

   

  =======

   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 23.08.2023

  công việcsmsquỹ

  about 1 month ago

  - Thời gian dự kiến cập nhật: 23/08/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:
  1 . Bổ sung lựa chọn số điện thoại gửi khi thêm mới SMS/ZNS:
  - Gửi cho khách hàng.
  - Gửi cho liên hệ chính.
  - Gửi cho tất cả liên hệ.
  Lý do cập nhập: Giúp có thể gửi SMS, ZNS đến thông tin liên hệ phụ hoặc cho khách hàng.

  2.Bổ sung tính năng trong quỹ:
  - Bổ sung bộ lọc Đã xóa.
  - Tại tab Đã xóa cho phép khôi phục lại quỹ.

  Lý do cập nhập: Giúp có thể theo dõi hoặc khôi phục các quỹ đã xóa

  3.Thay đổi logic công việc:
  - Thêm người liên quan vào công việc cha thì sẽ tự động thêm người liên quan vào công việc con.
  - Xóa công việc cha thì tự động xóa công việc con.
  Lý do cập nhập: Có thể xóa nhanh, học thêm người liên quan trong công việc con luôn mà không cần thao tác lại

  4.Cho phép sửa phiếu chuyển kho ở trạng thái chờ duyệt.

  5.Module Bảo mật: Cho phép gọi trong cơ hội.
  Lý do cập nhập: Có thể gọi trực tiếp từ cơ hội mà không cần vào phần chi tiết khách hàng.

  6.Bỏ mặc định hiển thị log khi vào màn hình chi tiết công việc.

  7.Bổ sung tính năng cho Ticket:
  - Cho phép sửa lại danh mục ticket.
  - Down load ticket có cột Danh mục hỗ trợ.
  - Có thể lọc tìm kiếm nhiều danh mục hộ trợ cùng 1 lúc.
  - Kéo dài thời gian cho phép bình luận ticket sau khi đóng ticket 7 ngày.\

  8.Bổ sung logs ngày kích hoạt automation.
  Lý do cập nhập: Xem thời gian automation đã kích hoạt hoặc tắt và xem ai là người thao tác tắt, bật automation.

  9.Thay đổi bộ lọc quận huyện ở màn hình khách hàng:
  - Tại màn hình tìm kiếm F2, cho phép tìm kiếm khách hàng theo nhiều tỉnh/thành phố.
  - Nếu chọn nhiều tỉnh/thành phố sẽ disable phần chọn quận/huyện.

  10.Bổ sung tính năng lọc các bình luận đã xóa trong công việc.
  Lý do cập nhập: Xem lại các trao đổi đã xóa của nhân viên.

  11.Cho phép click để link sang chi tiết đơn hàng ở bảng danh sách các hạch toán ở bảng cân đối kế toán.
  Lý do cập nhập: Có thể link sang đơn hàng để xem luôn mà không cần phải copy mã đơn và vào đơn hàng để tìm.

  12.Thay đổi tải xuống trong bảng tỷ lệ chuyển đổi:
  - Hiển thị lựa chọn tải xuống từng cột, tải xuống tất cả trong bảng tỷ lệ chuyển đổi.
  Lý do cập nhập: Có thể tải xuống từng mục riêng trong bảng tỷ lệ chuyển đổi mà không phải tải tất cả các mục

  13. Điều chỉnh tính năng tính lại công nợ:
  - Tối ưu tốc độ phần cập nhật dữ liệu chi tiết công nợ + lịch sử thay đổi công nợ.
  - Bổ sung phần chọn trang và số lượng khách trên 1 trang để tính lại công nợ

  Lý do cập nhập: Tối ưu phần tính lại công nợ, tính lại công nợ ở trang mình muốn mà không phải tính lại tất cả.


  ========


   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 10.08.2023

  Cấu hìnhĐơn hàngphiếu chi phiếu thuZNS

  about 2 months ago

  - Thời gian cập nhật (dự kiến): Tối Ngày 10 tháng 08 năm 2023

  - Nội dung dự kiến cập nhật :

  1. Bổ sung tìm kiếm khách hàng theo người phụ trách cơ hội ở màn hình F2

  Lý do cập nhật: Giúp thao tác lọc data khách hàng theo người phụ trách cơ hội trong chiến dịch một cách nhanh chóng hơn

  - Nếu chọn tìm kiếm theo 2 chiến dịch trở lên sẽ không cho chọn tìm theo người phụ trách cơ hội.

  2. Bổ sung tính liên hệ lần cuối và tương tác khách hàng khi gửi ZNS.

  - Lý do cập nhật: Bổ sung tại màn hình chi tiết khách hàng ( phần giao dịch) giúp thống kê số lượng, thời gian ZNS đã gửi cho khách ( tương tự SMS)

  3. Bổ sung file download danh sách SMS/ZNS.

  - Lý do cập nhật: Dễ dàng tải xuống file thống kê dánh sách SMS/ZNS đã gửi

  4. Trong chi tiết đơn hàng, bổ sung thêm dòng số tiền còn lại.

  - Lý do cập nhật: Tính năng này giúp đơn vị dễ theo dõi số tiền còn lại của đơn hàng

  5. Thay đổi quyền chỉnh sửa thư mục trong ngân sách: người quản lý ngân sách có quyền thêm danh mục ( để nghị thay đổi) trong ngân sách.

  Logic trước: Chỉ có người tạo ngân sách mới thêm được các danh mục ( đề nghị thay đổi) trong ngân sách

  Logic mới: Người quản lý ngân sách có quyền thêm danh mục ( đề nghị thay đổi)

  6. Bổ sung cột số đếm dòng sản phẩm khi thêm mới đơn hàng, hợp đồng.

  - Lý do cập nhật: Dễ dàng theo dõi tổng số dòng sản phẩm trong đơn hàng/ hợp đồng hơn,

  7. Bổ sung tìm kiếm sản phẩm trong chi tiết khách hàng - tab sản phẩm.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ tìm kiếm các sản phẩm cụ thể mà khách hàng đã từng mua.

  8. Bổ sung thêm cột thành tiền khi tạo phiếu nhập/ xuất kho tự nhập.

  9. Cho phép khách hàng tự cấu hình đơn vị tiền tệ.

  - Lý do cập nhật: Khách hàng có thể chọn các đơn vị tiền tệ thông hành hiện tại, Getfly sẽ bổ sung 6 đơn vị tiền tệ thông hành bao gồm: Đô la Mỹ ( USD); Đồng Việt Nam ( VND); Euro ( EUR); Bảng Anh (GBP); Rupee (INR); Đô la Úc (AUD)

  10. Hiển thị tên công ty khi tạo phiếu thu

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ kiểm tra thông tin phiếu thu cụ thể với khách hàng nào.  ========


   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 13.07.2023

  kpikhách hàngkhoquỹ

  3 months ago

  - Thời gian cập nhật (dự kiến): Tối Ngày 13 tháng 07 năm 2023

  - Nội dung dự kiến cập nhật :

  1. Bổ sung thông tin khi merge khách hàng: ghi nhận nguồn khách hàng.

  - Lý do cập nhật: Khi merge khách hàng A vào khách hàng B sẽ giữ nguyên nguồn khách hàng của khách hàng A trước đó

  2. Bổ sung chọn phòng ban khi thêm nhân sự vào ca chấm công.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ thêm nhân sự vào ca chấm công nhanh chóng hơn,

  3. Điều chỉnh thông tin quyền xem tất cả KPI chiến dịch:

  - Trước cập nhật: Nếu không là người liên quan trong chiến dịch thì khi vào KPI chiến dịch sẽ không hiển thị chiến dịch nào.

  - Sau cập nhật: Chỉ cần có quyền xem tất cả chiến dịch sẽ xem được tất cả thông tin chiến dịch trong KPI chiến dịch dù không liên quan trong chiến dịch nào.

  4. Bổ sung thêm một người duyệt quỹ:

  - Trước cập nhật: Hiện tại ngoài thủ quỹ không ai được quyền duyệt các phiếu thu,chi, chuyển quỹ.

  - Sau cập nhật: Bổ sung thêm cho phép 1 người nữa duyệt quỹ mà không cần thủ quỹ phải duyệt. Cài đặt trong cài  đặt quỹ tương ứng.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ cài đặt thêm một tài khoản bạn nhân viên để hỗ trợ duyệt các phiếu thu/chi khi thủ quỹ vắng mặt.

  5. Bổ sung thêm tồn kho khả dụng:

  - Trước cập nhật: Tạo sản phẩm mới trên hệ thống, tạo phiếu nhập nhưng chưa duyệt -> Cả trên PC và trên App đều không hiển thị sản phẩm này ở mục tồn kho (Tồn kho trong module Kho).

  - Sau cập nhật: Cột khả dụng trong tồn kho bổ sung thêm tính các phiếu nhập kho lần đầu chưa duyệt.

  - Lý do cập nhật: Đối với các sản phẩm lần đầu nhập kho nhưng chưa duyệt, bổ sung hiển thị tồn kho khả dụng để dễ dàng kiểm tra thông tin hơn

  6. Điều chỉnh thông tin hiển thị log khi sửa phiếu xuất/nhập kho:

  - Trước cập nhật: Khi chỉnh sửa phiếu xuất/ nhập kho ở trạng thái chưa duyệt -> hệ thống chỉ ghi nhận "Thay đổi thông tin xuất nhập", không ghi rõ là thay đổi số lượng, hay ngày xuất/ nhập.

  - Sau cập nhật: Đề xuất thêm bảng ghi lại giống với log chỉnh sửa đơn hàng.

  - Lý do cập nhật: Giúp hỗ trợ check được logs thay đổi chi tiết trong phiếu xuất/ nhập kho.

  7. Bổ sung upload chính sách tích điểm:

  - Bổ sung cho phép upload chính sách tích điểm giống với chính sách giá.

  - Người có quyền thêm mới chính sách tích điểm sẽ được upload.

  - Chỉ áp dụng cho chính sách tích điểm theo thiết lập.


  ========


   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 29.06.2023

  3 months ago

  - Nội dung dự kiến cập nhật :

  - Thời gian cập nhật (dự kiến): Tối Ngày 29  tháng  06 năm 2023

  1.    Điều chỉnh popup xem nhanh cơ hội dịch sang phải để có thể di chuột xem các cơ hội bên dưới danh sách.
  2.    Điều chỉnh bổ sung cho phép chuyển nhiều cơ hội tại màn hình danh sách chiến dịch:
  -    Xử lý tại màn hình danh sách cơ hội, cho phép tích chọn nhiều cơ hội để chuyển trạng thái toàn bộ cơ hội đó.
  -    Hiển thị bổ sung cảnh báo giống khi tích chọn khách hàng ngoài màn hình F2.
  3.    Bổ sung tính năng chuyển người phụ trách  cơ hội:
  -    Cho phép người phụ trách cơ hội chuyển người phụ trách khác cho nhiều cơ hội.
  -    Chỉ thao tác được trong tab của tôi.
  4.    Bổ sung tìm kiếm trong đơn hàng bán và đơn hàng mua.
  -    Bổ sung tìm kiếm cho phép chọn tìm kiếm theo nhiều phòng ban.
  5.    Bổ sung tính năng trong báo cáo tài chính:
  -    Phần báo cáo tài chính khi click vào các con số sẽ hiển thị ra danh sách các đơn hàng đang được hạch toán.
  -    Vì các tài khoản cấp trên bằng tổng của các tài khoản cấp dưới => Chỉ hiển thị xem chi tiết ở các tài khoản cấp thấp nhất.
  6.    Bổ sung tính năng xóa hàng loạt email:
  -    Bổ sung cho phép chọn xóa theo khoảng thời gian.
  -    Tính năng được làm trong phần cài đặt -> Thông tin hệ thống -> Chọn xóa dữ liệu ở mục thống kê số lượng email.
  -    Chỉ xoá email, không xoá email gốc, không xoá thống kê.
  7.    Bổ sung tính năng trong HRM:
  -    Phiếu yêu cầu:
  •    Phiếu chưa duyệt: TK Không có quyền sửa,xóa: nhưng là người tạo phiếu có quyền chỉnh sửa lại thông tin hoặc hủy phiếu.
  •    Phiếu đã duyệt: TK có quyền sửa, xóa: sẽ sửa được thông tin hoặc hủy phiếu.
  -    Bổ sung thêm quick view khi con trỏ được đặt vào thông tin chấm công của nhân sự và bảng chấm công của HR module (Thời gian check in/out và PYC nếu có trong ngày đó).

  8.    Bổ sung tính năng cho phép reset log tổng  đài trên hệ thống khách hàng:

  -    Bổ sung reset trong cài đặt -> công cụ -> Reset log:

  -    Bổ sung ô nhập thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc reset, bật/tắt reset.
  9.    Bổ sung thống kê người bán hàng xuất sắc:
  -    Phần người bán hàng xuất sắc có thêm lọc theo tiêu chí đã thu thực tế trong kỳ giảm dần.
  ( Lọc theo người thực hiện đơn hàng)
  10.     Bổ sung xóa phiếu chuyển kho:
  -    Bổ sung quyền xóa phiếu chuyển kho.
  -    Người có quyền này sẽ xóa được phiếu chuyển kho từ danh sách.
  -    Khi xóa phiếu, sẽ xóa các log xuất nhập liên quan đến phiếu.
  11.    Kiểm tra dữ liệu kết nối tổng đài:  click lưu thông tin, nếu như sai thông tin sẽ hiển thị thông báo thông tin không đúng
  12.    Tối ưu tốc độ truy cập màn hình chi tiết công nợ

  13.    Bổ sung kết nối SMS CMC ver2


  ========


   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 22.06.2023

  templateĐơn hàngThống kêc3s

  4 months ago

  - Thời gian dự kiến cập nhật: 22/06/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1.    Tối ưu hoá hành trình khách hàng.
  2.    Hiển thị dạng inline trong optin form.

  - Lý do cập nhật: Đối với các trường thông tin bắt buộc điền, nếu khách hàng không điền sẽ hiển thị thông báo dạng inline nhắc nhở KH không được bỏ qua trường đó trong form.
  3.    Bổ sung biến trong templalte hợp đồng, báo giá:
  -    Bổ sung thêm biến doanh số theo công thức số lượng x đơn giá (không bao gồm chiết khấu và VAT).
  -    Sửa tên biến Doanh số thành Thành tiền.
  -    Bổ sung biến VAT sản phẩm thành tiền
  4.    Nâng cấp kết nối Viettel Post
  5.    Điều chỉnh Link truy cập ticket trong mục hỗ trợ Getfly CRM: Khi vào trang c3s sẽ tự động link vào trang Ticket.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ khách hàng tạo ticket dễ dàng, nhanh chóng hơn
  6.    Bổ sung lọc đơn hàng đã hạch toán/chưa hạch toán:
  +   Bổ sung bộ lọc đơn hàng đã hạch toán/chưa hạch toán.
  +   Bổ sung trong cả đơn hàng bán và mua.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ nhân viên thao tác lọc các đơn hàng ở trạng thái đã và chưa hạch toán nhanh chóng hơn ở ngay bộ lọc đơn hàng
  7.    Bổ sung điều kiện trong các hành động liên quan đến đơn hàng và khối phân nhóm đơn hàng
  -    Bổ sung điều kiện số lần mua hàng trong các hành động liên quan đến đơn hàng và khối phân nhóm đơn hàng.

  - Lý do cập nhật: Bổ sung điều kiện số lần mua hàng của khách hàng trong hành động automation liên quan đến đơn hàng và khối phân nhóm đơn hàng
  8.    Bổ sung báo giá khi liên kết khách hàng trong social.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo ngay báo giá đối với KH khi chat từ social ngay phần thao tác chat ( FBm zalo)
  9.    KPI chiến dịch/Bổ sung tải xuống danh sách đơn hàng:
  -    Thống kê chiến dịch -> Đơn hàng -> Đơn hàng bán trong kỳ: Thêm dòng tổng cộng và thêm nút tải xuống.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ thống kê tổng cộng đơn hàng bán trong kỳ và tải xuống dữ liệu dễ dàng hơn,


  ===========

  !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 15.06.2023

  công việckhách hàngtemplate

  4 months ago

   

  - Thời gian dự kiến cập nhật: 15/06/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1.    Bổ sung tính năng tự động duyệt hợp đồng

  -     Nếu tắt quy trình duyệt thì hệ thống sẽ tự động duyệt hợp đồng.

  -     Lý do cập nhật: nếu trong trường hợp Quý khách hàng không sử dụng quy trình duyệt hợp đồng, tính năng này hỗ trợ thao tác duyệt hợp đồng nhanh chóng hơn,

  2.    Bổ sung hiển thị cột đơn vị tính trong file tải xuống đơn hàng bán tại tab trả hàng
  -     Lý do cập nhật: Bổ sung thông tin đầy đủ trong file khi tải xuống

  3.    Bổ sung chọn số tài khoản công ty khi lên hợp đồng.

   -     Lý do cập nhật: Bổ sung nhiều số tài khoản trong hợp đồng giúp hỗ trợ thao tác lựa chọn được nhiều tài khoản của đơn vị hơn mà không cần điền lại thông tin

  4.    Bổ sung tính năng trong template:
  -    Trong template báo giá: Bổ sung biến - tổng chiết khấu trong template báo giá.
  -    Trong template báo giá – hợp đồng - đơn hàng: Bổ sung biến tổng chiết khấu và VAT thành tiền trên từng dòng sản phẩm.

  5.    Bổ sung thêm giới tính " Khác" vào phần giới tính.

  6.    Điều chỉnh hiển thị doanh thu bằng chữ.

  7.    Cập nhật Zalo OA lên phiên bản mới.

  8.    Bổ sung lọc đơn hàng trong chi tiết khách hàng
  -    Lọc theo trạng thái chờ duyệt, đã hoàn thành.
  -    Cho phép chọn nhiều trạng thái để lọc.

  -    Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc trạng thái đơn hàng trong chị tiết từng khách hàng, tiện theo dõi trong từng khách

  9.    Điều chỉnh quyền xem trang chủ kế toán.
  -    Hiện tại: Hiện tại KH chỉ cho nhân viên quyền truy cập phiếu thu /chi => tuy nhiên để xem được thu/chi cần quyền tài chính kế toán, nhưng khi tích quyền này, các bạn sẽ xem được phần trang chủ tài chính kế toán.
  -    Thay đổi: Check quyền xem trang chủ theo quyền thống kê.

  10.    Bổ sung tính năng sửa quy trình mẫu:
  -    Bổ sung sửa quy trình mẫu.
  -    Người có quyền sửa: người tạo quy trình và người có quyền xem tất cả

  11.    Điều chỉnh ghi nhận người phụ trách khách hàng trong optin form:
  -    Khi tạo mới một optin form, bổ sung thêm checkbox chọn người giới thiệu là người phụ trách khách hàng

  -    Lý do cập nhật: Hỗ trợ ghi nhận người giới thiệu là người phụ trách khách hàng,

  12.    Bổ sung tính năng download phần kiểm kê quỹ.

   -    Lý do cập nhật: Hỗ trợ tải xuống dữ liệu kiểm kê quỹ trong file excel để tiện theo dõi và báo cáo.

  !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 08.06.2023

  khách hàngoptin form

  4 months ago

  - Thời gian dự kiến cập nhật: 08/06/2023.

  - Nội dung dự kiến cập nhật:

  1. Bổ sung kiểm tra trùng thông tin tên khách hàng theo tên công ty có chứa từ khoá và  không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

  2. Bổ sung cho sửa tên trường tài liệu trong optin form.

  3. Bổ sung sắp xếp ở màn hình danh sách KH theo trường thời gian.

  4. Thay đổi đường link Địa chỉ kết nối của sms 247.

  5. Điều chỉnh hạch toán phiếu xuất, nhập kho:

  - Cho phép hạch toán nhiều phiếu xuất, nhập kho: Ở danh sách phiếu xuất nhập, khi lọc đã duyệt + chưa hạch toán, sẽ hiển thị cột checkbox để tích chọn hạch toán cho nhiều phiếu

  - Số tiền ở phiếu hạch toán: sẽ lấy theo giá xuất kho của sản phẩm tại thời điểm tạo phiếu (thay vì là giá tiền trên đơn hàng như trước đây)

   ->>Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 30.05.2023

  công việchợp đồngkhách hàng

  4 months ago

  - Nội dung cập nhật dự kiến:

  1.    Bổ sung biến nguồn đơn hàng trong hệ quả webhook đối với các hành động liên quan tới đơn hàng.
  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ đẩy thông tin nguồn đơn hàng theo kết nối webhook từ Getflfy truyền thông tin ra ngoài,

  2.    Đổi hình google sheet thành hình ảnh google form

  3.    Bổ sung thông tin nhóm khách hàng khi merge khách hàng.
  + Lý do cập nhật: Khi merge khách hàng A vào B, sẽ bổ sung thêm nhóm khách hàng mà A đang có vào khách hàng B luôn,

  4.    Bổ sung thông tin cho tính năng FB Lead:
  -    Bổ sung thêm trường dữ liệu Thông tin liên hệ (khi chọn trường dữ liệu).
  -    Bổ sung ghi nhận người tạo khách hàng (đối với thông tin đổ về từ fb lead).
  -    Bổ sung cơ chế check trùng số điện thoại + email giống optin form.
  -    Bổ sung thông tin nguồn cơ hội đối với cơ hội đổ về từ fb lead form, ghi nhận thông tin ở cả chi tiết cơ hội và màn hình danh sách cơ hội theo cấu trúc Form ID + Formname.

  5.    Tạo phiếu thu khi upload thanh toán đơn hàng.
  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ khi upload thanh toán đơn hàng sẽ sinh ra phiếu thu tương ứng với lệnh thanh toán đó

  6.    Bổ sung cho phép chọn lọc nhiều người tạo trong màn hình danh sách khách hàng.
  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc data theo nhiều người tạo


  7.    Bổ sung thêm người xem hàng loạt trong báo giá, hợp đồng.
  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ thêm nhiều người xem ( người liên quan ) vào báo giá, hợp đồng.


  8.    Bổ sung thông tin trong màn hình thêm mới YCCP:
  -    Loại YCCP là thanh toán.
  -    Làm 2 ô chọn khách hàng và đơn hàng, nếu chọn khách hàng sẽ ẩn ô chọn đơn hàng và ngược lại.
  -    Loại đơn hàng: đơn hàng mua.

  + Lý do cập nhật: Bổ sung Yêu cầu chi phí thanh toán cho các đơn hàng mua/ nhà cung cấp

  9.    Điều chỉnh lại tính giá xuất kho:
  -    Tính giá trị của sản phẩm trong phiếu xuất/ nhập kho sẽ tính theo giá vốn của sản phẩm tại thời điểm xuất/nhập kho.
  -    Hệ thống sẽ tính lại giá xuất kho ngay sau khi nhập kho để khi xuất kho sẽ lấy được giá xuất kho ngay tại thời điểm đó.

  10.    Điều chỉnh công thức tính giá xuất kho:
  -    Hiện tại: Công thức tính KPI lợi nhuận = lợi nhuận tại danh sách đơn hàng gồm các đơn hàng trừ trạng thái chờ duyệt và hủy.
  -    Thay đổi: 
  •    Giữ nguyên công thức với tất cả trường hợp.
  •    Đối với các hệ thống dùng kho: Chỉ tính lợi nhuận tại các đơn hàng ở trạng thái đã xuất hết.

  11.    Bổ sung cho phép thay đổi doanh thu dự kiến của cơ hội trên app.

   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

   

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 18.05.2023

  kpihợp đồngkhách hàng

  5 months ago

  - Thời gian dự kiến cập nhật (tối): 18/05/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1. Điều chỉnh quyền xem hợp đồng:
  - Cấp trên có thể xem được hợp đồng của cấp dưới.

  2. Điều chỉnh hiển thị lưu ý đối với điều kiện Chưa có sự kiện liên quan:
  - Hiện tại: Hệ thống hiển thị ngay dòng lưu ý: Lưu ý: Những điều kiện dưới đây chỉ áp dụng cho hệ quả "Gửi email", "Gửi SMS".
  - Thay đổi: Khi click vào lựa chọn là khách hàng trong phần Đối tượng thì hiển thị dòng lưu ý trên.

  3. Bổ sung cho phép nhập bình luận là link thì click trực tiếp được vào link.
  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ mở và truy cập link nhanh chóng hơn từ thông tin trao đổi trong khách hàng

  4. Bổ sung lọc theo nguồn đơn hàng ở KPI sản phẩm.

  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ thao tác thống kê sản phẩm theo nguồn lọc đơn hàng

  5. Optin form: Bổ sung cho phép chọn loại tài liệu là dạng ảnh trong ô chọn Tài liệu.
  + Lý do cập nhật: Ghi nhận các tài liệu dạng ảnh khi khách hàng đăng ký qua form về Getfly

  6. Cho phép chọn bản in Template là bản in mặc định.
  + Lý do cập nhật: Khách hàng có thể lựa chọn bản in mặc định là các template mà đơn vị tự thiết kế

  7. Bổ sung cho phép gửi sms có dấu cho nhà cung cấp Esms.

  8. Bổ sung phần đính kèm tài liệu trong phiếu xuất /nhập kho.
  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ thêm tài liệu đính kèm để tiện theo dõi khi tại phiếu xuất/nhập kho

  9. Bổ sung cột ngày tạo cơ hội trong file tải xuống cơ hội.

  + Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi thông tin thời gian cơ hội được đưa vào chiến dịch để thống kê dễ dàng hơn

  10. Điều chỉnh quyền xem báo giá

  - Cấp trên có thể xem báo giá của cấp dưới nếu như có quyền xem khách hàng trong báo giá đó

  ==============

  Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!

  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 20.04.2023

  Đơn hàngchiến dịchbảo mật

  6 months ago

  - Thời gian dự kiến cập nhật: 20/04/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1. Bổ sung các thông báo khi có bình luận từ Fchat

   - Thông báo khi được tag tên

  - Thông báo khi thay đổi người phụ trách: gửi noti cho người phụ trách cũ + mới

   2. Điều chỉnh lại thông tin khi upload ghi đè thông tin đơn hàng

   - Hiện tại: khi upload ghi đè đơn hàng đang áp dụng với cả các đơn hàng đã xuất kho hết, không có cảnh bảo gì.

   - Thay đổi:

  + Khi upload ghi đè sẽ bỏ qua các đơn hàng có phiếu xuất kho đã duyệt (bao gồm đơn hàng đã xuất hết hoặc xuất 1 phần)

  + Bỏ qua nếu đơn hàng đã xuất/nhập hàng và chưa trả hết hàng

   3. Điều chỉnh lại file upload/download đơn hàng mua và bán

   - Bỏ bắt buộc nhập thông tin mã Đơn hàng.

   - Trong file upload:

   + Nếu không nhập mã đơn hàng thì khi upload hệ thống sẽ tự sinh ra mã đơn hàng và tạo ra đơn hàng mới.

   + Nếu nhập mã đơn hàng, mã đơn hàng đã tồn tại thì khi upload lên sẽ là upload ghi đè.

   - Đồng bộ lại file upload, download thành 1 loại file, để có thể download file xuống rồi upload lên được hệ thống.

   4. Nâng cấp bảo mật 2.3

   - Hiện tại:

  + Chỉ người phụ trách xem được dữ liệu nhạy cảm. Tất cả người khác chỉ có thể vào khách hàng trao đổi, nhưng ko nhìn thấy dữ liệu nhạy cảm.

   - Thay đổi: 

  + Bổ sung thêm trường bảo mật: tên khách hàng

  + Thay đổi logic:

  • Người phụ trách khách hàng được xem dữ liệu nhạy cảm của khách hàng mình phụ trách.

  • Người phụ trách cơ hội được xem dữ liệu nhạy cảm của cơ hội do mình phụ trách.

    !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
   NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
   Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

   Website: https://www.getfly.vn/

   

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 13.04.2023

  6 months ago

  1.    Cho phép xóa hẳn template bản in.

  Lý do cập nhật: Hỗ trợ xóa hẳn các teamplate bản in không sử dụng nữa

  2.    Bổ sung quyền phân chia doanh thu.

  Lý do cập nhật: Tài khoản được phân quyền phân chia doanh thu thì mới có thể phân chia doanh thu trong đơn hàng cho các tài khoản khác

  3.    Cho phép lọc nhiều nguồn ở màn hình F2.

  Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc data khách hàng thuộc nhiều nguồn cùng lúc

  4.    Bổ sung bộ lọc tìm kiếm các trường custom field trong báo giá, hợp đồng.

  Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc tìm kiếm theo các trường định nghĩa dữ liệu (custom field) được tạo trong báo giá/ hợp đồng bán/ hợp đồng mua

  5.    Đơn hàng: Bổ sung bộ lọc theo người phụ trách khách hàng.

  Lý do cập nhật: Hỗ trợ thao tác lọc đơn hàng theo người phụ trách khách hàng

  6.    App: Bổ sung các tính năng:
  -    Công việc: hiển thị thông tin người liên hệ khách hàng.
  -    Chi tiết khách hàng: cho phép tạo và xem chi tiết báo giá.


   Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT NGÀY 07.04.2023

  6 months ago

  1.    Thay đổi thông tin trong 2 khối Liên hệ lần cuối và Lần cuối mua hàng:

  -    Nếu chọn lớn hơn X ngày thì sẽ cộng thêm giới hạn 7 ngày nữa.

  -    Nếu như số liên hệ lần cuối/lần cuối mua hàng nhỏ hơn số đã nhập và lớn hơn số ngày đã nhập cộng thêm 7 thì automation sẽ không chạy.

  -    Ví dụ: nhập số ngày lớn hơn 30 ngày thì 29 ngày đổ về trước và 38 ngày đổ lên automation sẽ không chạy.

   - Lý do cập nhật: Hỗ trợ automation chạy chính xác ngày nhất, tránh trường hợp automation đang chạy ngày vô hạn.

  2.    Bổ sung lọc trường website ngoài Danh sách khách hàng.

   - Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc thông tin webside nhanh chóng hơn

  3.    Thêm ô chọn Trạng thái cơ hội khi thêm cơ hội ở màn hình chi tiết khách hàng.

   - Lý do cập nhật: Hỗ trợ chọn trạng thái cơ hội ngay màn hình thêm cơ hội ở chi tiết KH nhanh chóng hơn

  4.    Bổ sung tính năng tạo yêu cầu trên HRM.

   - Lý do cập nhật: Hỗ trợ tạo quy trình xin nghỉ phép, nghỉ ốm, đi muộn về sớm ngay trên hệ thống Getfly 

  5.    Thay đổi quyền sửa chiến dịch: 

  -    Hiện tại: Chỉ có người quản lý chiến dịch mới được quyền sửa chiến dịch.
  -    Thay đổi:
  •    Người có quyền xem tất cả + quyền sửa chiến dịch thì được sửa chiến dịch của người khác.
  •    Người quản lý chiến dịch cũng cần có quyền sửa chiến dịch thì mới được sửa chiến dịch do mình tạo.

  6.    Bổ sung template bản in Phiếu chuyển kho.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ bản in phiếu chuyển kho

  7.    Thay đổi số đếm phiếu xuất kho, nhập kho.

  - Lý do cập nhật:  Hiện tại phiếu xuất và nhập trên hệ thống đang đếm số xem kẽ, khó khăn trong việc quản lý phiếu xuất/nhập kho
  -    Thay đổi:
  •    Đếm số phiếu theo thứ tự tăng dần, phiếu xuất kho riêng, phiếu nhập kho riêng.
  •    Đối với hệ thống cũ: xử lý đếm tiếp từ con số cao nhất trong tổng số phiếu đang tồn tại.
  •    Cho phép tự nhập mã phiếu.

  8.    Bổ sung Biến danh xưng người liên hệ khách hàng trong template bản in báo giá.

  - Lý do cập nhật: Bổ sung biến danh xưng người liên hệ vào template bản in báo giá.

   

  !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

   

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 30.03.2023

  khách hàngkết nối apiĐơn hàng

  6 months ago

  1.    Bổ sung API lấy ra danh sách cơ hội , danh sách đơn hàng.

   - Lý do cập nhật: Bổ sung lấy danh sách cơ hội, danh sách đơn hàng khi viết két nối API

  2.    Điều chỉnh lại khi thêm mới đơn hàng mua:

  -    Hiện tại: Nếu chọn sản phẩm trước rồi thay đổi tên khách hàng thì hệ thống hiển thị thông báo: “Nếu thay đổi khách hàng thì danh sách sản phẩm đã chọn sẽ bị xóa. Đơn hàng đã xuất kho, vui lòng thao tác trả hàng để thay đổi lại thông tin liên quan”.

  -    Điều chỉnh lại: Nếu chọn sản phẩm trước rồi thay đổi tên khách hàng thì hệ thống vẫn cho phép đổi và không hiển thị thông báo.

  3.    Cho phép thêm người vào yêu cầu chi phí:

  -    Hiện tại: Không thêm được người liên quan trong phiếu yêu cầu chi phí.

  -    Thay đổi: Thêm được người liên quan trong phiếu yêu cầu chi phí.

  -    Những người sau sẽ mặc định hiển thị: Người có quyền xem tất cả, Người tạo, Người phê duyệt, Thủ quỹ, Người có trong quy trình duyệt quỹ và không xóa được khỏi danh sách.

  4.    Điều chỉnh check trùng khi có khách hàng đổ về từ Kiot Việt:

  -    Hiện tại:
  •    KH sử dụng sàn thương mại điện tử -> thông tin từ các sàn này sẽ đổ về Kiot Việt -> từ đó mới đổ về Getfly.
  •    Vì thông tin khách hàng, đơn hàng đổ về đồng thời nên hệ thống không kịp check trùng => hệ thống sinh ra thông tin bị trùng.

  -    Thay đổi: Điều chỉnh lại cơ chế để có thể check trùng cả với khách hàng đổ về từ sàn thương mại điện tử qua Kiot Việt.

  5.    Bổ sung thêm tùy chọn Cho phép/Không cho phép trong các trường custom field.

  6.    Automation: Bổ sung lựa chọn điều kiện nguồn đơn hàng đối với các hành động liên quan đến đơn hàng.

   -Lý do cập nhật: Hỗ trợ lựa chọn thêm điều kiện nguồn đơn hàng khi tạo auto với các hành động liên quan đến đơn hàng như: tạo đơn hàng, duyệt đơn hàng, thanh toán đơn hàng ….

  7.    Bổ sung thêm trường mô tả khách hàng ở màn hình tạo mới khách hàng trong Fanpage.

   -Lý do cập nhật: Hỗ trợ điền trường mô tả khi thêm mới khách hàng trong phần fanpage

  !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

   

   

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 23.03.2023

  khách hàngautomation

  7 months ago

  - Nội dung dự kiến cập nhật ạ:

  1. Bổ sung chức năng sửa, xóa thư mục trong Thư viện quy trình công việc.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ sửa và xóa quy trình làm việc khi quý khách có nhu cầu sửa, xóa

  2. Bổ sung trường mã số thuế và website khi tạo optin form.

  3. Bổ sung tính năng ghim bình luận:

  + Bổ sung trong các màn hình: Đơn hàng, hợp đồng, báo giá, phiếu thu - chi, chuyển quỹ, sản phẩm, cơ hội, chính sách giá, xuất - nhập - chuyển kho, thẻ kho, kpi, lịch chăm sóc.

  + Đang không giới hạn bình luận được ghim.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ khách hàng note lại các comment cần lưu ý

  4. Bổ sung lựa chọn “Không có người phụ trách” khi chọn thay đổi người phụ trách khách hàng ngoài màn hình F2.

  5. Bổ sung lọc người tạo theo tài khoản nhân viên đã xóa ở ngoài màn hình F2.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ lọc thông tin theo người tạo đã xóa để cập nhật lại người tạo mới

  6. Bổ sung thêm người dùng phải có quyền sửa khách hàng mới được thay đổi thông tin điểm thưởng, tiền thưởng.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ việc cần có quyền mới có thể thay đổi được thông tin điểm thưởng trong chi tiết khách hàng

  7. Không hiển thị mô tả ngắn sản phẩm trong phiếu xuất kho.

  8. Ẩn hiển thị cột thông tin Nhận xét trong KPI phản hồi.

  9. Thay đổi lại quyền xóa chiến dịch:

  - Hiện tại: Người có quyền xem tất cả không cần quyền xóa cũng xóa được chiến dịch của người khác.

  - Thay đổi:

  + Người quản lý chiến dịch + quyền xóa thì sẽ xóa được chiến dịch của mình tạo.

  + Người có quyền xem tất cả + quyền xóa thì sẽ xóa được chiến dịch của người khác.

  10. Bổ sung thêm biến số tiền bằng chữ khi KH sử dụng đơn vị USD trong bản in template.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ các đơn vị khi sử dụng đơn vị tiền tệ là USD thì số tiền bằng chữ trong bản in template sẽ hiển thị đúng đơn vị tiền tệ

  11. Điều chỉnh hiển thị Lịch hẹn trên app:

  - Hiện tại: Không hiển thị thông tin công việc có thời gian thực hiện trong tương lai, chỉ hiển thị thông tin lịch tháng này và tháng trước.

  - Thay đổi: Hiển thị công việc trong cả tương lai.

  12. Bổ sung thêm phân trang trong mục tài liệu của chi tiết khách hàng.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi và tìm kiếm tài liệu dễ dàng hơn

  13. Điều chỉnh ghi nhận log cuộc gọi Caresoft:

  - Hiện tại:

  • Log cuộc gọi của Caresoft đang không ghi nhận thông tin cuộc gọi nhỡ không có máy nhánh nhận.

  • Log cuộc gọi ghi nhận cho nhiều máy nhánh nếu cuộc gọi chuyển tiếp qua nhiều máy nhánh.

  - Thay đổi:

  • Hiển thị các log cuộc gọi nhỡ, không ghi nhận cho máy nhánh nào

  • Ghi nhận log cuộc gọi cho 1 máy nhánh nhận cuộc gọi nếu cuộc gọi chuyển tiếp qua nhiều máy nhánh.

  14. Hiển thị tiếp tục số thứ tự khi chuyển trang trong ticket.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi và tìm kiếm mục ticket dễ dàng hơn

  15. App - Bổ sung tìm kiếm khách hàng trên app theo địa chỉ.

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi và tìm kiếm mục ticket dễ dàng hơn

  16. Bổ sung log ghi lại sửa automation: log ghi lại người sửa - thời gian sửa: ghi nhận được người sửa, thời gian sửa đối với 3 thông tin: tiêu đề, nội dung, nhóm automation

  - Lý do cập nhật: Hỗ trợ tra cứu lại thời gian và tài khoàn thao tác sửa automation đối với 3 thông tin: tiêu đề, nội dung, nhóm automation


   !! Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/


  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 16.03.2023

  khách hàngkhoautomation

  7 months ago

  - Thời gian dự kiến cập nhật: 16/03/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1.    Bổ sung lọc các đơn hàng chưa có phiếu xuất kho:
  -    Hiện tại: Trong đơn hàng, hiện tại chỉ có các tab lọc: đang xuất kho, đã xuất hết, chờ xuất, không có trạng thái chưa xuất kho
  -    Thay đổi: Hiển thị thêm tab lọc các đơn hàng ở trạng thái chưa xuất kho ( chưa có phiếu xuất kho nào)

  - Lý do: Hỗ trợ lọc trạng thái đơn hàng chưa xuất kho nhanh hơn và dễ dàng hơn


  2.    Bổ sung bộ lọc kho đi kho đến trong tab chuyển kho:
  -    Hiện tại: Trong màn hình chuyển kho hiện tại không lọc được kho đi - kho đến.
  -    Thay đổi: Bổ sung bộ lọc kho đi - kho đến trong màn hình chuyển kho.

  -      Lý do: Thống kê các phiếu chuyển kho từ kho này sang kho khác nhanh chóng hơn


  3.    Bổ sung thêm hệ quả gửi thông báo cho người phụ trách khách hàng, cấp trên của người phụ trách khách hàng ( áp dụng cho các hành động liên quan đến khách hàng như tạo đơn hàng, tạo báo giá, tạo hợp đồng …)
  -    Hiện tại: Trong hệ quả gửi thông báo chỉ có chọn được từng người dùng.
  -    Thay đổi:
  •    Bổ sung thêm trong hệ quả gửi thông báo 2 lựa chọn: người phụ trách khách hàng, cấp trên của người phụ trách khách hàng.
  •    Nếu như phòng ban không có cấp trưởng phòng thì gửi thông báo cho người ở cấp cao hơn.


  4.    Bổ sung thêm cột trong file tải xuống của Sổ cái: Bổ sung thêm 3 cột Nội dung, Qũy liên quan, Đơn hàng liên quan.

  -      Lý do: Hỗ trợ thống kê thông tin liên quan đến sổ cái được chi tiết hơn


  5.   Cho phép xóa vĩnh viễn nhóm khách hàng: 
  -    Hiện tại: chưa có xóa vĩnh viễn, sau khi xóa đang hiển thị bên tab đã xóa.
  -    Thay đổi: 
  •    Kiểm tra thông tin nhóm khách hàng trước khi xóa: nhóm khách hàng có chứa khách hàng trong nhóm không, nếu có thì không cho xóa.
  •    Sau khi các nhóm nằm trong tab đã xóa thì cho phép xóa hẳn nhóm khách hàng đó.

   

  6.    Bổ sung tìm kiếm theo mã sản phẩm Tại phần tìm kiếm ở mục quản lý sản phẩm:
  -    Hiện tại: Ô tìm kiếm hiện tại chỉ tìm kiếm được theo tên sản phẩm.
  -    Thay đổi: Bổ sung tìm kiếm theo mã sản phẩm.

  -    Lý do: Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn

   

  7.    Ẩn các tính năng gửi email đính kèm hợp đồng/đơn hàng cũ, mới trong module hợp đồng mua, hợp đồng bán. Ẩn đi trong 2 tùy chọn:
  -    Tự động báo sắp hết hạn hợp đồng => xem chi tiết: các checkbox đính kèm hợp đồng cũ, hợp đồng mới, đơn hàng cũ, đơn hàng mới.
  -    Tự động gửi email hợp đồng mới=> xem chi tiết: các checkbox đính kèm hợp đồng cũ, hợp đồng mới, đơn hàng cũ, đơn hàng mới.


  8.    Bổ sung thêm tab sản phẩm bán trong kỳ trong KPI chiến dịch:
  -    Hiện tại: Trong KPI chiến dịch chưa có thông tin tab sản phẩm bán trong kỳ.
  -    Thay đổi: 
  •    Hiển thị thêm thông tin bảng sản phẩm bán trong kỳ trong KPI chiến dịch.
  •    Bảng hiển thị giống thông tin của bảng sản phẩm bán trong kỳ của KPI sản phẩm.

  -    Lý do: Giúp thống kê các sản phẩm đã bán trong kỳ theo từng chiến dịch cụ thể


  9.    Bổ sung thêm đăng ký sự kiện webhook sửa đơn hàng:
  -    Tính năng được cập nhật cho phần cài đặt tích hợp webhook trong Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp webhook.
  -    Sau khi cập nhật, cần vào bật/tắt đăng ký webhook trong cài đặt này để hiển thị thêm sự kiện Sửa đơn hàng.


  Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!

  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog
  Websitehttps://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 23.02.2023

  phiếu chi

  7 months ago

  Các tính năng dự kiến cập nhật ngày 23/02/2023

  1. Bổ sung ô lọc tìm kiếm theo ngân sách ở màn hình phiếu chi.

  Lý do cập nhật: giúp Quý khách hàng tìm kiếm phiếu chi theo từng ngân sách dễ dàng hơn

  2. Điều chỉnh lại công thức tính chiết khấu của sản phẩm:

  - Trước cập nhật:

  Hệ thống đang tính theo công thức tính VAT trước rồi mới tính Chiết khấu.

  - Sau cập nhật:

  + CK thành tiền = (số lượng đơn giá ) %CK / 100 hoặc CK thành tiền nếu nhập CK thành tiền
  + VAT = ((số lượng đơn giá ) - CK) %VAT /100
  + Thành tiền = (số lượng * đơn giá ) - CK + VAT

  - Các phần thay đổi: Đơn hàng, hợp đồng, báo giá

  + Thêm/Sửa
  + Download/ Upload
  + Chi tiết
  + Quick view
  + In

  Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!

  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog
  Website: https://www.getfly.vn/

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 16.02.2023

  Cấu hìnhThống kê

  8 months ago

  - Thời gian dự kiến cập nhật: 16/02/2023.

  - Các tính năng dự kiến cập nhật:

  1. Cho phép lọc nhiều ticket trong nhiều trạng thái:

  - Hiện tại: đang chỉ lọc được từng trạng thái một, không lọc được nhiều trạng thái.
  - Thay đổi: Cho phép chọn lọc nhiều trạng thái ticket.

  2. Ẩn hiển thị 2 trường ngày bắt đầu - ngày kết thúc trong cài đặt lịch đi tuyên.

   -  Lý do cập nhật: Hiện tại lịch trường ngày bắt đầu và ngày kết thúc mang ý nghĩa theo dõi chứ chưa áp dụng theo ngày cài đặt này

  3. Bổ sung điều kiện cho chỉ tiêu mặc định Doanh số:

  - Hiện tại: Thêm mới phiếu KPI -> chọn Chỉ tiêu mặc định -> chọn chỉ tiêu Doanh số -> hệ thống hiện tại đang không hiển thị thông tin điều kiện Nguồn đơn hàng.
  - Thay đổi: Bổ sung thêm điều kiện nguồn đơn hàng.

  - Lý do áp dụng: Bổ sung điều kiện thêm vào chỉ tiêu KPI

  4. Đồng bộ danh sách chọn sản phẩm ở đơn hàng - báo giá - hợp đồng:

  - Hiện tại: Hiện tại trong báo giá đang hiển thị tất cả thông tin liên quan tới sản phẩm, bao gồm cả giá mua.
  - Thay đổi: Hiển thị đồng bộ danh sách chọn sản phẩm giống bên đơn hàng bán. Đồng bộ các màn hình dùng tìm kiếm sản phẩm này bao gồm: đơn hàng, báo giá, hợp đồng.

  5. Bổ sung quyền merge khách hàng:

  - Hiện tại: Hệ thống đang không có quyền merge riêng.
  - Thay đổi: Bổ sung quyền merge khách hàng, ai được phân quyền mới được merge khách hàng.

  6. Cho phép chuyển trạng thái ticket và sửa nhanh thông tin ở màn hình danh sách ticket

  - Hiện tại: Hiện tại ở danh sách ticket, chưa cho phép thay đổi trạng thái ticket

  - Thay đổi:
  + Đối với trạng thái ticket: cho phép đổi trạng thái ticket ở ngay màn hình danh sách ticket.
  7. Mở mặc định định nghĩa dữ liệu báo giá cho khách hàng:

   - Áp dụng cho cả khách hàng đang sử dụng.

   8. Bổ sung tùy chọn hiển thị mặc định Ticket khi vào hệ thống c3s:
  - Hiện tại:
  + Khi truy cập hệ thống C3S, hệ thống tự động vào trang chủ.
  + Trong cài đặt -> Cấu hình affiliate: text đang gây hiểu lầm.
  - Thay đổi:
  + Thay đổi text từ Cấu hình affiliate thành cấu hình c3s.
  + Bổ sung cài đặt tùy chọn, khi tích chọn thì cho phép mặc định vào trang ticket trong trang c3s. Nếu không tích chọn thì mặc định hiển thị trang chủ như hiện tại.

  9. Bổ sung tab tồn hàng trong danh sách sản phẩm:

  - Cần dùng module kho để hiển thị thông tin tab Tồn hàng.

  10. Cho phép chọn nhiều ảnh khi gửi tin nhắn trong Fanpage.

  11. Tích hợp sms mobifone.

  12. Bổ sung điều kiện mối quan hệ trong điều kiện automation phân nhóm đơn hàng:

  - Hiện tại: Trong khối điều kiện Phân nhóm đơn hàng không có điều kiện Mối quan hệ khách hàng.

  - Thay đổi: Bổ sung điều kiện Mối quan hệ khách hàng trong khối điều kiện Phân nhóm ĐH.

  - Khi thêm điều kiện mối quan hệ khách hàng sẽ đồng thời thêm ở các khối hành động: Tạo mới đơn hàng, Duyệt đơn hàng, Hủy đơn hàng, Thanh toán đơn hàng

   -> Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!
  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:
  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog
  Websitehttps://www.getfly.vn/

   

  BẢN TIN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NGÀY 06.02.2023

  kpikhách hàngThống kê

  8 months ago

  - Nội dung dự kiến cập nhật:

  1. Thay đổi logic cập nhật trạng thái trong chiến dịch:

  - Hiện tại: Trong chiến dịch có 2 cơ hội trùng nhau thì khi có một cơ hội thất bại, automation liên quan tới cơ hội thất bại đó sẽ chạy cả với cơ hội trùng thông tin còn lại.

  - Thay đổi: automation áp dụng với cơ hội nào thì chỉ chạy với cơ hội đó.

  2. Bổ sung ô lọc trong danh sách người tiếp nhận ticket.

  -Lý do cập nhật: Nhằm thao tác lọc và chuyển người nhận ticket nhanh hơn

  3. Cập nhật thông tin quận huyện mới.

  - Link lấy thông tin:https://danhmuchanhchinh.gso.gov.vn/

  - Cập nhật cho các khách hàng tạo mới hệ thống sau thời gian cập nhật.

  4. Thay đổi bộ lọc nhóm sản phẩm trong KPI sản phẩm:

  - Hiện tại: khi chọn lọc cơ hội theo nhóm cha sẽ không công dồn kết quả của nhóm con.

  - Thay đổi:

  + Hiển thị bộ lọc chọn nhiều.

  + Cho phép lọc thông tin nhóm cha có cộng dồn nhóm con.

  5. Đồng bộ người thực hiện đơn hàng từ Haravan về Getfly.

  - Chi tiết kết nối được hướng dẫn tại link https://wiki.getfly.vn/portal/post/1940

  - Lý do cập nhật: Đồng bộ người thực hiện đơn hàng từ Haravan về Getflly (Người thực hiện đơn hàng sẽ check theo email, nếu email người dùng trên CRM trùng với email người dùng trên Haravan thì sẽ lấy người đó là người thực hiện đơn hàng.)

  6. Trong file tải xuống ở phần tỷ lệ chuyển đổi ở tab "Tương tác", bổ sung cột "Số điện thoại" của khách hàng, và tách riêng 1 cột "Mã khách hàng".

  - Lý do cập nhật: Giúp việc theo dõi và tìm kiếm thông tin trong file tải xuống tỷ lệ chuyển đổi dễ dàng hơn

  7. Automation: Bổ sung các điều kiện custom field trong:

  - Các hành động liên quan đến đơn hàng.

  - Phân nhóm đơn hàng.

  8. Thay đổi bộ lọc tìm kiếm khách hàng ở các màn hình danh sách khách hàng, tạo đơn hàng, tạo hợp đồng, tạo báo giá, thêm cơ hội, facebook, zalo, sms, email, zns:

  - Hiện tại: Bộ lọc đang tìm theo 5 tiêu chí: tên khách hàng, địa chỉ, tên liên hệ chính, email, số điện thoại.

  - Thay đổi: Thay đổi lại tiêu chí tìm kiếm chỉ còn: tên khách hàng, email, số điện thoại.

  - Lý do cập nhật: Giúp thời gian tìm kiếm nhanh hơn và thông tin tìm kiếm chính xác hơn

  9. Bổ sung nút tính lại thống kê email.

  - Lý do cập nhật: Thống kê lại các email đã gửi đi chính xác hơn ( đối với cả trường hợp quý khách ấn gửi lại mail )

  10. Bổ sung tính năng test tích hợp tổng đài:

  - Khi lưu thông tin tích hợp, những tổng đài nào cho phép gọi trên trình duyệt sẽ hiện nút Kiểm tra cấu hình.

  - Khi click nút kiểm tra cấu hình sẽ xuất hiện modal để nhập thông tin số máy nhánh, mật khẩu, số điện thoại để gọi test

  - Các tổng đài áp dụng: 'EPACIFIC', 'ANTBUDDY', 'EPACIFICV2', 'CLOUDPBX', 'TEL4VN', 'VHT', 'FASTCALL', 'ETELECOM', 'CALLIO', 'STRINGEE', 'VHTSTR', 'OMICALL', 'VCONTACT', 'MOBI3C', 'VINAPHONE', 'CLOUDFONE', 'VOIP24H', 'VFONE', 'CARESOFT', 'MITEK'

  11. Thay đổi hiển thị chiến dịch bị xóa trong điều kiện automation đã thiết lập:

  - Hiện tại: Trong cài đặt điều kiện của automation, nếu như chiến dịch đã bị xóa sẽ không hiển thị lại trong thanh điều kiện, không truy cập lại được điều kiện automation.

  - Thay đổi: Trong cài đặt điều kiện của automation, nếu chiến dịch đã bị xóa thì vẫn cho phép xem chi tiết điều kiện automation liên quan chiến dịch đó
  và hiển thi thông báo chiến dịch đã bị xóa để KH chọn chiến dịch khác.

  - Lý do cập nhật: Trong trường hợp đã xóa chiến dịch thì khi vào lại auto đã cài đặt trước đó, quý khách có thể chọn sử dụng chiến dịch khác với các thiết lập của auto đó mà không cần tạo mới auto

  12. Thay đổi check trùng mã đơn hàng:

  - Hiện tại: nếu đơn hàng đã bị xóa, khi upload đơn hàng hệ thống vẫn check trùng mã với đơn hàng đã xóa.

  - Thay đổi: không check trùng mã đơn hàng với đơn hàng đã xóa, bao gồm cả upload và thêm mới bằng tay.

  13. Bổ sung tab báo giá trong chi tiết cơ hội:

  - Hiển thị tab thống kê báo giá được tạo từ cơ hội.

  - Khi thêm mới báo giá sẽ có thêm trường chiến dịch (Mặc định Chiến dịch mà Cơ hội đó đang thuộc về).

  - Bổ sung bộ lọc Chiến dịch ở danh sách báo giá


  -> Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!

  NOTE: Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi đường link truy cập bản tổng hợp cập nhật tính năng:

  Link: https://feedback.getfly.vn/khach-hang-f9/changelog

  Website: https://www.getfly.vn/

  ​​​​​​​

  Getfly 4.0 Update ngày 28/04/2022 - Version 5.1.15

  over 1 year ago

  1. Bổ sung danh sách bậc lương vị trí.
  2. Bổ sung thiết lập phụ cấp nuôi con nhỏ:
  - Trong hồ sơ gia đình: bổ sung tích chọn nhận phụ cấp, ngày hết hạn nhận phụ cấp.
  - Trong cài đặt HRM - phụ cấp: phụ cấp nuôi con nhỏ.
  3. Bổ sung cài đặt HRM:
  - Cài đặt bảo hiểm: bảo hiểm doanh nghiệp trả và bảo hiểm người lao động trả.
  - Tỷ lệ hoa hồng.
  - Phụ cấp: 
  + Bổ sung các phụ cấp khác.
  + Phụ cấp chuyên cần.
  - Nhân viên: bổ sung cài đặt chi nhánh.
  - Phần trăm lương P3.
  - Giảm trừ người phụ thuộc.
  - Qũy nội bộ.
  4. Bổ sung chọn bậc lương vị trí + phụ cấp trong hợp đồng HRM.
  5. Hợp đồng nhân sự.
  - Bổ sung chọn chi nhánh.
  - Bổ sung nhập giảm trừ gia cảnh.
  6. Bổ sung thêm 3 ngôn ngữ: France, Spain, Indonesia.
  7. Thay đổi giao diện danh sách tiền lương và chi tiết bảng lương

  8. Thay đổi logic liên hệ lần cuối:

  - Trước cập nhật: Logic hiện tại của hệ thống: không cho phép cập nhật liên hệ lần cuối khi ngày cập nhật nhỏ hơn ngày liên hệ lần cuối.

  - Sau cập nhật:

  a. Trường hợp ngày liên hệ lần cuối < ngày hiện tại: Cho phép cập nhật ngày liên hệ lần cuối mới lớn hơn ngày liên hệ lần cuối cũ.

  b.Trường hợp ngày liên hệ lần cuối > ngày hiện tại: Cho phép cập nhật ngày liên hệ lần cuối mới lớn hơn ngày hiện tại.

  Getfly 4.0 Update ngày 18/03/2022 - Version 5.1.12

  over 1 year ago

  1.    Điều chỉnh logic hiển thị KPI Khách hàng:
  -    Bảng tỷ lệ chuyển đổi: chỉ hiển thị thông tin của những khách hàng tài khoản được xem.
  2.    Bổ sung tính năng xoá nhiều email:
  -    Có quyền xóa email marketing mới hiện nút xóa.
  -    Email đánh dấu bị xóa sẽ không hiển thị lại.
  -    Không có tính năng phục hồi email đã xóa.
  -    Giới hạn gửi email chỉ tính trên các email hợp lệ, không tính email đã bị xóa.
  3.    Ẩn quyền sửa, xoá ticket.
  4.    Cho phép chọn in nhiều đơn hàng.
  5.    Bổ sung cột trong KPI optin form:
  -    Thêm cột ngày tạo khách hàng: lấy theo thời gian tạo khách hàng được hệ thống ghi nhận.
  -    Thêm cột nguồn khách hàng.
  -    Nguồn của cơ hội đang thống kê chuyển thành nguồn cơ hội.
  6.    Điều chỉnh hiển thị thống kê sản phẩm ở tab thẻ kho:
  -    Trước cập nhật: hiển thị thống kê cả những sản phẩm đã xoá.
  -    Sau cập nhật:
  •    Hiển thị mặc định các sản phẩm đang tồn tại trên hệ thống.
  •    Bổ sung bộ lọc các sản phẩm đã xoá.
  7.    Điều chỉnh hiển thị số tiền khi thanh toán đơn hàng(đối với những bên không dùng module tài chính):
  -    Trước cập nhật: khi thêm mới phiếu thanh toán từ đơn hàng, số tiền thanh toán mặc định đang để 0.
  -    Sau cập nhật: khi thêm mới phiếu thanh toán từ đơn hàng, mặc định tự điền số tiền cần thanh toán vào ô số tiền thanh toán.
  8.    Điều chỉnh hiển thị thêm mới liên hệ khi tạo mới khách hàng: mặc định hiển thị form điền thông tin liên hệ.
  9.    Điều chỉnh huỷ phiếu xuất kho khi huỷ đơn hàng:
  -    Trước cập nhật: huỷ đơn hàng thì không tự động huỷ phiếu xuất kho.
  -    Sau cập nhật: huỷ đơn hàng sẽ tự động huỷ các phiếu xuất kho chưa duyệt.
  10.    Chi tiết khách hàng: Bổ sung tuỳ chọn gửi email cho khách hàng từ email cá nhân.
  11.    Bổ sung điều kiện nhân viên thực hiện và phòng ban thực hiện cho 2 chỉ tiêu KPI Doanh thu và Doanh số.

  Powered by Convas