[Automation] Bổ sung Ghi chú thủ công vào Phần tử con của Automation

Evaluating - Đang phân tích

A#

Anonymous #2599

3 years ago

Đề xuất Bổ sung ghi chú vào Automation

Vấn đề: 

- Khi tạo một automation sẽ có rất nhiều phần từ con, nhưng nếu hệ thống CRM không có ghi note thì rất khó để phân biệt (Mô tả ảnh 2)



» Đề xuất CRM nâng cấp tính năng "ghi chú" thủ công trên từng phần tử con (Mô tả ảnh 1)

Activity

HN

Hoàng Nguyễn

2 years ago

Ý tưởng quá hay

T-

Trường - Nam Thắng Group

2 years ago

họp lý đó, trên mỗi block có cái text nhỏ nhỏ

NT

Nguyễn Thành Nhân

2 years ago

Mình đề xuất có một phần tử Ghi chú riêng lẻ để dễ dàng kéo thả đến vị trí mình mong muốn ghi chú cho thuận tiện quản lý các nhóm hành động và mô tả thông tin từng hành động cụ thể.

HL

Henry Le

2 years ago

Mình đề xuất có một phần tử Ghi chú riêng lẻ để dễ dàng kéo thả đến vị trí mình mong muốn ghi chú cho thuận tiện quản lý các nhóm hành động và mô tả thông tin từng hành động cụ thể.

@Nguyễn Thành Nhân Cảm ơn Nhân đã đề xuất - đề xuất rất hay nên Getfly sẽ ưu tiên xử lý trong timeframe Quý 2 này!

HL

Henry Le changed the status to Evaluating - Đang phân tích

2 years ago


Powered by Convas