[Automation] Bổ sung Ghi chú thủ công vào Phần tử con của Automation

Evaluating - Đang phân tích

Anonymous #2599

almost 2 years ago

Đề xuất Bổ sung ghi chú vào Automation

Vấn đề: 

- Khi tạo một automation sẽ có rất nhiều phần từ con, nhưng nếu hệ thống CRM không có ghi note thì rất khó để phân biệt (Mô tả ảnh 2)» Đề xuất CRM nâng cấp tính năng "ghi chú" thủ công trên từng phần tử con (Mô tả ảnh 1)

Activity

Hoàng Nguyễn

over 1 year ago

Ý tưởng quá hay

Trường - Nam Thắng Group

over 1 year ago

họp lý đó, trên mỗi block có cái text nhỏ nhỏ

Nguyễn Thành Nhân

over 1 year ago

Mình đề xuất có một phần tử Ghi chú riêng lẻ để dễ dàng kéo thả đến vị trí mình mong muốn ghi chú cho thuận tiện quản lý các nhóm hành động và mô tả thông tin từng hành động cụ thể.

Henry Le

over 1 year ago

Mình đề xuất có một phần tử Ghi chú riêng lẻ để dễ dàng kéo thả đến vị trí mình mong muốn ghi chú cho thuận tiện quản lý các nhóm hành động và mô tả thông tin từng hành động cụ thể.

@Nguyễn Thành Nhân Cảm ơn Nhân đã đề xuất - đề xuất rất hay nên Getfly sẽ ưu tiên xử lý trong timeframe Quý 2 này!

Henry Le changed the status to Evaluating - Đang phân tích

over 1 year ago


Powered by Convas