Bổ sung thêm nút Zalo trong chi tiết liên hệ

In Progress - Đang hoàn thiện

khách hàng
HQ

Hồ Quang Hiển

3 years ago

Trong trang chi tiết lên hệ ở trên Web và trêm App nên bổ sung thêm icon của Zalo để khi bấm vào đó có thể mở trực tiếp cửa sổ tin nhắn Zalo của 1 liên hệ cụ thể, hoặc có thể link trực tiếp đến giao diện tin nhắn truyền thống

Activity

NT

Nguyễn Thành Nhân

3 years ago

Mình cũng cần icon bấm mở nhanh liên hệ trên Zalo và cả trên Facebook nữa. Mong được tích hợp sớm.

CT

Cường Trịnh

2 years ago

Mình cũng cần

cả zalo và facebook, cần tập trung thông tin quản lý KH ở 1 nơi, hoặc ít nhất có link để liên kết, hoặc có phần tìm kiếm trong phần social fanpage (cái này zalo có nhưng bên facebook CRM thì không có)

4 hidden items

HL

Henry Le

2 years ago

phần call có thì tốt, không có cũng không sao. quan trọng ở CRM là quản lý tập trung thông tin.

Ví dụ như vào 1 khách hàng (F2) cụ thể thì vẫn không thể tìm được đoạn lịch sử hội thoạt với khách hàng trên các nên tảng zalo và đặc biệt là trên FB dù đã mua modul social. Đây là một thiếu sót lớn.

@Cường Trịnh Cảm ơn anh đã đề xuất ý tưởng - hiện tại Getfly cũng đang nghiên cứu khả năng link giữa màn hình F2 - module Social Facebook/Zalo để user thuận tiện hơn trong việc theo dõi dữ liệu trao đổi với Khách hàng.

Hiện tại với hành động trên màn hình F2 thì như thế nào sẽ thuận tiện nhất cho anh thao tác?

CT

Cường Trịnh

2 years ago

phần call có thì tốt, không có cũng không sao. quan trọng ở CRM là quản lý tập trung thông tin.

Ví dụ như vào 1 khách hàng (F2) cụ thể thì vẫn không thể tìm được đoạn lịch sử hội thoạt với khách hàng trên các nên tảng zalo và đặc biệt là trên FB dù đã mua modul social. Đây là một thiếu sót lớn.

@Cường Trịnh Cảm ơn anh đã đề xuất ý tưởng - hiện tại Getfly cũng đang nghiên cứu khả năng link giữa màn hình F2 - module Social Facebook/Zalo để user thuận tiện hơn trong việc theo dõi dữ liệu trao đổi với Khách hàng.

Hiện tại với hành động trên màn hình F2 thì như thế nào sẽ thuận tiện nhất cho anh thao tác?

@Henry Le

đầu tiên là ở phần phân hệ social, với FB thì tối thiểu cần bổ sung tính năng seach.
ở trong F2 thì cơ bản trước mắt cần có thể là icon fb or zalo và khi bấm vào link đc ra lịch sử hội thoại của khách hàng trên kênh đó.


Powered by Convas