Di chuyển, ẩn cột trong mục Đơn hàng

Noted - Lưu ý

T-

Trường - Nam Thắng Group

2 years ago

Ở mục đơn hàng, mình xin góp ý các cột hiển thị trong bảng có thể ẩn/hiện di chuyển thứ tự hiển thị của các cột, như vậy sẽ linh hoạt hơn.

Activity

MT

Minh Tuan

2 years ago

Mình cũng đề xuất Getfly cho phép lựa chọn ẩn/ hiện và chỉnh thứ tự các cột trong phần đơn hàng. Mặc dù trong phần Định nghĩa dữ liệu đã kéo cột đó lên trên cùng nhưng trên giao diện đơn hàng vẫn ở tít sau mấy cột về giá chứ không được lên trên cùng. Hi vọng Getfly cập nhật sớm

HL

Henry Le

2 years ago

Cảm ơn các anh! Phần này Getfly sẽ dành thời gian nghiên cứu thêm dựa trên đề xuất của anh. Anh Tuấn theo dõi theo đề xuất theo email cập nhật nhé,


Henry

A#

Anonymous #8347

2 years ago

đúng rồi, mình cần di chuyển cột mình cần ưu tiên lên trước , rất mong Getfly điều chỉnh sớm nhé,

HL

Henry Le changed the status to Noted - Lưu ý

2 years ago


Powered by Convas