Hợp nhất các cơ hội bị trùng

Evaluating - Đang phân tích

chiến dịchcơ hội

Nguyễn Thành Nhân

over 1 year ago

Các cơ hội bị trùng không có chức năng hợp nhất lại bằng cách thủ công để dễ quản lý khách trong 1 chiến dịch. Yêu cầu hợp nhất là để tổng hợp thông tin một khách hàng khi họ đăng ký nhiều lần. Đối với các chiến dịch cho phép đăng ký trùng cơ hội.

Activity

Henry Le

over 1 year ago

Cảm ơn Nhân đã chia sẻ,

Hiện tại trong màn hình chi tiết khách hàng > Cơ hội sẽ có chức năng liệt kê tất cả cơ hội được tạo từ khách hàng đó - như vậy user phụ trách khách hàng và quản lý có thể nhìn và quản lý được tập cơ hội trùng trong cùng 1 chiến dịch.

Không biết phần này Nhân áp dụng vào flow này có phù hợp không?

Nguyễn Thành Nhân

over 1 year ago

Chưa phù hợp vì Nhân còn cần tập hợp thông tin của 2 cơ hội lại.

Hưởng Nguyễn Bá

over 1 year ago

đúng rồi. Thông tin cơ hội để lại mỗi lần họ submit 1 thông tin khác nhau.
Ví dụ lần 1 họ submit thông tin ở opt-in form có cả địa chỉ + họ tên + email + sdt

Nhưng lần 1 họ submit chỉ có tên + sdt
Lần 2 mới submit lại tên + sdt
lần 3 có thể mới có cả địa chỉ
--
3 cơ hội về cùng 1 thời điểm cách nhau có mấy chục s hoặc 1 vài phút

lúc này nvien cần tập hợp full các thông tin của cơ hội để update cho kh.


Hưởng Nguyễn Bá

over 1 year ago

Cần hợp nhất cái này

Henry Le

over 1 year ago

đúng rồi. Thông tin cơ hội để lại mỗi lần họ submit 1 thông tin khác nhau.
Ví dụ lần 1 họ submit thông tin ở opt-in form có cả địa chỉ + họ tên + email + sdt

Nhưng lần 1 họ submit chỉ có tên + sdt
Lần 2 mới submit lại tên + sdt
lần 3 có thể mới có cả địa chỉ
--
3 cơ hội về cùng 1 thời điểm cách nhau có mấy chục s hoặc 1 vài phút

lúc này nvien cần tập hợp full các thông tin của cơ hội để update cho kh.


@Hưởng Nguyễn Bá @Nguyễn Thành Nhân


Cảm ơn anh Hưởng, case thực tế rất đúng vs thú vị - tuy nhiên nếu đơn thuần phát triển phần merge cơ hội này thì hệ thống sẽ khó xác định được data nào giữ lại, data nào sẽ được xoá trùng.

Henry Le changed the status to Evaluating - Đang phân tích

over 1 year ago

Nguyễn Thành Nhân

over 1 year ago

So sánh 2 cơ hội trên 2 cột và 1 cột xác nhận giữ thông tin nào. Cột 1: cơ hội 1; Cột 2: cơ hội 2; Cột 3: cột dành để xác nhận giữ thông tin Họ và tên này của cơ hội 2. Ở giữa cột 2 và cột 3 là nút có hình mũi tên. Nhấp vào ô ngay dòng Họ và tên của cột 3 sẽ xổ ra 1 danh sách có 2 dòng, dòng 1 là họ và tên của cơ hội 1; dòng 2 là họ và tên của cơ hội 2. Chọn dòng 2 là được. Dưới cùng của bảng có một nút xác nhận. Thông thường có một chức năng dò thông tin trùng rồi tiến tới cái bảng này để xác nhận từng cơ hội muốn nhóm lại.

Hưởng Nguyễn Bá

over 1 year ago

Về cơ bản thì không auto merge khách hàng mà phải show ra để người dùng merge all hoặc merge từng trường.
Còn trường nào chưa có ở data khách hàng mà thông tin trường đó ở cơ hội có thì auto update vào cho thông tin khách hàng.
Còn nếu trường đã có rồi thì show ra 2 cái cho bên cạnh 1 nút update hoặc edit trường đó với thông tin mới.

Cường Trịnh

over 1 year ago

Cần hợp nhất cái này

Anonymous #13775

6 months ago

Hợp nhất đc data trùng thì giải quyết được khá nhiều vấn đề

Anonymous #13775

6 months ago

Nếu hợp nhất lại dữ liệu trùng thì giải quyết được nhiều vấn đề

Anonymous #13775

6 months ago

Nếu hợp nhất lại dữ liệu trùng thì giải quyết được nhiều vấn đề


Powered by Convas