KHÁCH TỰ ĐẶT HÀNG VÀ CHỐT ĐƠN THEO GIÁ TIỀN TÙY CHỌN

Evaluating - Đang phân tích

sản phẩm
landing page
NT

Nguyễn Thành Nhân

2 years ago

Nhân muốn làm một sản phẩm chỉ có giá tiền tối thiểu, khách hàng sẽ tự đặt đơn hàng và thanh toán theo số tiền khách hàng mong muốn (không được nhỏ hơn giá tiền tối thiểu). Sau khi khách hàng đặt đơn hàng sẽ có trang hỗ trợ thanh toán online để giúp khách hàng tự chốt đơn nhanh chóng. Nhân sẽ gắn link sản phẩm này vào một trang web khi nhấp vào nút đăng ký sẽ tự chuyển đến trang sản phẩm này. Mong được hướng dẫn cách thực hiện.

Activity

HL

Henry Le

2 years ago

Cảm ơn Nhân, phần này mình sẽ là 2 đề xuất:

  • Tính hợp payment method cho landing page để KH có thể xử lý đơn - thanh toán thuận tiện

  • thanh toán theo số tiền khách hàng mong muốn (không được nhỏ hơn giá tiền tối thiểu)


Với đề xuất 01 thì Getfly đã có kế hoạch tích hợp với đơn vị thanh toán trong roadmap 2022 - Nhân yên tâm nhé

Về đề xuất 02 khá là đặc thù với nhu cầu của Nhân nên Getfly xin phép tiếp tục hold thêm để nhận các ý kiến của user về phần này.


Regards,

Henry

HL

Henry Le changed the status to Evaluating - Đang phân tích

2 years ago


Powered by Convas