Muốn xem tiến trình của khách hàng ở Automation

Planned - Lên kế hoạch triển khai

A#

Anonymous #7306

2 years ago

Khi triển khai automation gặp vấn đề không biết tình trạng khách hàng đang tắc ở đâu?

Bao nhiêu khách hàng đang tắc ở đó ví dụ đang dùng email, 30 ngày không hoạt động, hay ở đó bao ngày rồi thì không biết

Giải pháp anh em có không

Activity

HN

Hoàng Nguyễn

2 years ago

Tức là tại mỗi Automation, chúng ta thay vì chỉ để là Vào, Gửi email thì sẽ thêm -> Vào (30): tức là có 30 lần điều kiện này chạy

Gửi email (30) - tức là có 30 lần auto này được chạy -> nếu có thể click chi tiết thì sẽ biết khách hàng nào đã chạy

HL

Henry Le

2 years ago

Cảm ơn anh Hoàng đã góp ý, phần này Getfly đã tiếp nhận thông tin. Rất mong anh chị em khác cho thêm ý kiến

2 hidden items

NT

Nguyễn Thành Nhân

2 years ago

Vui lòng thêm mũi tên chỉ hướng tiến trình chạy từ đâu đến đâu. Phần đúng sai để hai bên hơi khá bất tiện, nên để hình thoi và nhấn đúp vào sẽ chọn điều kiện riêng lẻ cho mỗi nhánh ra thay vì là đúng sai, tức mỗi điều kiện chỉ khi đúng mới chạy một nhánh đó.

A#

Anonymous #7306

2 years ago

hay quá


Powered by Convas