Muốn xem tiến trình của khách hàng ở Automation

Planned - Lên kế hoạch triển khai

Anonymous #7306

over 1 year ago

Khi triển khai automation gặp vấn đề không biết tình trạng khách hàng đang tắc ở đâu?

Bao nhiêu khách hàng đang tắc ở đó ví dụ đang dùng email, 30 ngày không hoạt động, hay ở đó bao ngày rồi thì không biết

Giải pháp anh em có không

Activity

Hoàng Nguyễn

over 1 year ago

Tức là tại mỗi Automation, chúng ta thay vì chỉ để là Vào, Gửi email thì sẽ thêm -> Vào (30): tức là có 30 lần điều kiện này chạy

Gửi email (30) - tức là có 30 lần auto này được chạy -> nếu có thể click chi tiết thì sẽ biết khách hàng nào đã chạy

Henry Le

over 1 year ago

Cảm ơn anh Hoàng đã góp ý, phần này Getfly đã tiếp nhận thông tin. Rất mong anh chị em khác cho thêm ý kiến

Henry Le changed the status to Planned - Lên kế hoạch triển khai

over 1 year ago

Nguyễn Thành Nhân

over 1 year ago

Hiện bảng báo cáo danh sách người đã chạy, chưa chạy bên trái khi chọn một thành phần automation. Có số người đã chạy trong mỗi thành phần automation.

Henry Le

over 1 year ago

Hiện bảng báo cáo danh sách người đã chạy, chưa chạy bên trái khi chọn một thành phần automation. Có số người đã chạy trong mỗi thành phần automation.

@Nguyễn Thành Nhân các idea cho phép dữ liệu được cập nhật trong Auto rất hay - tuy nhiên bên mình cũng cần check kĩ với team Dev về hiệu năng có ảnh hưởng tới tốc độ xử lý không - Phần này bên mình vẫn đang review nhé/ Cảm ơn Nhân đã chia sẻ.

Nguyễn Thành Nhân

over 1 year ago

Vui lòng thêm mũi tên chỉ hướng tiến trình chạy từ đâu đến đâu. Phần đúng sai để hai bên hơi khá bất tiện, nên để hình thoi và nhấn đúp vào sẽ chọn điều kiện riêng lẻ cho mỗi nhánh ra thay vì là đúng sai, tức mỗi điều kiện chỉ khi đúng mới chạy một nhánh đó.

Anonymous #7306

over 1 year ago

hay quá


Powered by Convas