Thêm tính năng Giao hàng

Closed - Đóng

A#

Anonymous #7173

3 years ago

Getfly nên phải có tính năng Giao hàng trong phần Bán Hàng (F4) vì bán hàng mà ko quản lý được giao hàng thì rất bất cập. Khi tạo bán hàng xong ko phải PO hay Hợp đồng nào cũng có hàng giao ngay mà nhiều khi phải chờ đợi hàng mới giao được. hoặc trong 1 PO có hàng thì giao được trước, có hàng phải nhập...Nếu ko có tính năng giao hàng và quản lý giao hàng thì ko theo giõ được PO. doanh Thu thực của hợp PO, hợp đồng

Activity

CT

Cường Trịnh

2 years ago

Quá hợp lý

DM

Da Mavi

last month

Đề xuất hay mà DEV quá tải ko ai vào đọc để phát triển tính năng mới! 2 năm trôi qua vẫn chưa thấy

LA

Lan Anh Getfly CRM changed the status to Closed - Đóng

last month


Powered by Convas