Thêm tính năng lọc hàng tồn kho

Completed - Hoàn thành

kho
BT

Bảo Trần

2 years ago

Hãy thêm tính năng lọc những sản phẩm còn tồn để nhân viên của tôi dễ kiểm tra những sản phẩm nào vẫn available để lên kế hoạch chạy qc, giới thiệu và làm việc với khách hàng, đây là lần thứ 2 tôi đề xuất yêu cầu này nếu getfly không đáp ứng được, doanh nghiệp chúng tôi sẽ ngưng sử dụng phần mềm, xin cảm ơn!

Activity

LA

Lan Anh Getfly CRM changed the status to In Progress - Đang hoàn thiện

last year

LA

Lan Anh Getfly CRM

last year

Hi anh Bảo,

Tính năng này Getfly dự kiến sẽ cập nhật vào tháng 3 năm nay đó ạ.

Anh Bảo nắm thông tin giúp Getfly nhé.

Cảm ơn anh rất nhiều!

LA

Lan Anh Getfly CRM changed the status to Completed - Hoàn thành

last year


Powered by Convas