Trường dữ liệu - Người phụ trách thứ 2

Completed - Hoàn thành

call-center
HN

Hoàng Nguyễn

2 years ago

Vấn đề:

Khi khách hàng gọi điện, hoặc khi đăng ký, hệ thống hiện đang chỉ ghi nhận Duy nhất 1 nhân viên phụ trách khách hàng -> việc popup lên chỉ có thể biết được Nhân viên đó phụ trách.

Điều này gây ra bất tiện:

  1. Nhân viên phụ trách không thực hiện chăm sóc

  2. Nhân viên chăm sóc phụ trách cơ hội của khách hàng

Đề xuất phương án:

  1. Trong Custom field của khách hàng, cho thêm 1 loại dữ liệu đặc biệt : User trên hệ thống - cho phép người dùng chỉ định user theo ID trên hệ thống

  2. Có thêm tính năng setting hiển thị theo custom field khi khách hàng gọi tới


Như thế, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề người phụ trách thứ 2, 3, n và chỉ định được khi khách gọi tới, popup lên hiển thị thông tin gì.

cám ơn

Activity

HL

Henry Le changed the status to Planned - Lên kế hoạch triển khai

2 years ago

HL

Henry Le

2 years ago

Cảm ơn anh, phần này rất hợp lý với nhu cầu sử dụng của user - hiện tại Getlfy sẽ lên kế hoạch thêm phần custom field của KH vào trong pop up hiển thị cuộc gọi. Dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2022.


Cảm ơn anh!

1 hidden items

LA

Lan Anh Getfly CRM changed the status to Completed - Hoàn thành

last year

DM

Da Mavi

2 months ago

hôm nay là 03/2024 rồi tính năng THÊM NGƯỜI PHỤ TRÁCH VÀO khách hàng đã được thực hiện chưa??? VÌ 1 KHÁCH HÀNG trên hệ thống ko chỉ có 1 bạn sale chăm sóc? mà còn có các bộ phận khác như KỸ THUẬT, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG , BẢO HÀNH ..... nếu mình chỉ hiện sự thông báo cho người phụ trách mỗi là sale khi khách liên hệ đến, gọi đến thì bộ phận khác sẽ bị miss rất thiếu sót việc đấy?


Powered by Convas