Tùy chỉnh tăng số đánh giá sao lên 10

Noted - Lưu ý

Yan Mi

over 1 year ago

mình muốn có nút tùy chỉnh tăng đánh giá lên 10

Activity

Henry Le

over 1 year ago

Chào em, sau khi review kĩ thuật thì hiện tại Getfly chưa có kế hoạch nâng cấp phần này trong thời gian tới. Anh vẫn sẽ để note lại lưu ý để Getfly có thể trở lại đề xuất này trong tương lai kh có thêm phản hồi.


Cảm ơn em,

Anh Nguyên

CXO

Yan Mi

over 1 year ago

bao giờ đề xuất này thực hiện vậy ạ


Henry Le

over 1 year ago

bao giờ đề xuất này thực hiện vậy ạ


@Yan Mi Cảm ơn em đã quan tâm, hiện tại Getfly CRM vẫn chưa có kế hoạch nâng cấp phần đánh giá thang điểm 10. Rất mong em thông cảm!


Trân trọng,

Henry Le changed the status to Noted - Lưu ý

over 1 year ago


Powered by Convas